Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
odborna konerencia_participacia

UŽ V AUGUSTE SA VIDÍME NA ODBORNEJ KONFERENCII PARTI PARTYCieľom konferencie Participácia - ÚSV ROS je vytvoriť priestor pre zdieľanie praktických skúseností, ktoré podporujú spoluprácu medzi subjektmi verejnej správy a občianskou spoločnosťou. Ak vás zaujímajú témy participácie a máte aj veľa vlastných otázok a postrehov k tejto téme, príďte 10. a 11. augusta 2023 do Vodárenské múzeum BVS, a.s. v Bratislave na brehu Karloveského ramena.

 Aktuálne pre vás chystáme pestrý program, ktorého súčasťou môžete byť aj vy.

Angažujete sa v zavádzaní participácie do praxe?

Aké sú vaše (dobré či zlé) skúsenosti s participáciou pri tvorbe stratégie, zákona či politiky?

Využívate zaujímavé nástroje na konzultácie s občanmi či obyvateľmi?

Ste súčasťou zmysluplného partnerstva medzi verejnou správou a mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO)?

Pomáhate zefektívňovať verejné politiky s cieľom skvalitniť služby verejnej správy?

Zapájate sa do pomoci Ukrajine a jej obyvateľom v čase krízy?

 Pozývame všetkých, ktorí majú záujem o zdieľanie svojich skúseností, vyplniť formulár do 10. júla 2023:

https://forms.gle/dXW76h7TyTdBcrRd6

Ak máte akékoľvek otázky k témam, výberu, chcete sa poradiť, opýtať, sú tu pre vás:

Alena Petrželková, alena.petrzelkova@minv.sk

Linda Zuzčáková, linda.zuzcakova@minv.sk


TEŠÍME SA NA VÁS!

 

Priložené fotografie