Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20220914_114628

V Prahe uskutočnilo stretnutie projektového tímu AGATA

V dňoch 13.9.-15.9.2022 sa v Prahe uskutočnilo stretnutie projektového tímu AGATA projekt, ktorého sme súčasťou,

Stretnutia sa zúčastnili aj partnerské organizácie z Talianska, Českej republiky, Slovenska, Poľska a Maďarska." 

Dohodli sme sa na ďalších krokoch ako postupovať v projekte.

Počas stretnutia sme mali aj exkurziu do obce Klatovy, kde nám predstavili dobre príklady z praxe. 

Jedným z cieľov projektu #AGATA (www.agata-project.eu) je vytvorenie sady nástrojov - Príručky pre vytvorenie Centra chuti (COT). Príručka je rozdelená na teoretickú a praktickú časť a čo konkrétne v nej nájdeme?

V prvom rade podrobné vysvetlenie toho, čo je Centrum chuti a aký je jeho potenciál pre rozvoj toho-ktorého regiónu.

V praktickej časti nájdete konkrétne informácie o tom, ako vytvoriť Centrum chuti a aké môže byť jeho zameranie, napríklad škola varenia, degustačný kurz, prehliadka so sprievodcom, múzeum chuti alebo spolupráca s inými inštitúciami a partnermi.

Zainteresovaným stranám poskytuje cenné informácie o tom, ako analyzovať potenciál svojho regiónu, ako definovať úlohy a ciele konkrétneho Centra chuti, ako ho zriadiť a zadefinovať jeho poslanie a víziu.

Prezentované sú metódy environmentálnej a makroenvironmentálnej analýzy. Okrem toho môžete nájsť príklad analýzy EWS, Porterových síl a osvedčených postupov. Dôležitý je fakt, že veľká pozornosť sa venuje tvorbe podnikateľského plánu.

Viac informácií o Príručke nájdete na stránke projektu 

www.agata-project.eu

#europeanprojects #erasmusplus #europeanfamily #rural #vidiek #atraktivnyvidiek

#agata #erasmusplus #erasmus #krakow #projectmeeting New Edu, n.o. , GAL MERIDAUNIA #ARID #CZU Börzsöny-Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

Priložené fotografie