Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Martinhold-PredajneStanky

V tomto roku prvý Vidiecky deň v Čeríne


 Pozývam vás k trhovníckej účasti na v tomto roku prvom Vidieckom dni u mňa, ktorým sa zároveň otvorí tohto-ročná sezóna vidieckych dní. Udalosť je vyhlásená na 20.03.2020 (sobota - prvý jarný deň). Bližšie informácie (a aj ďalšie ohľadom iných vecí v objekte) môžete nájsť v ozname na webovej stránke: https://www.martinhold.sk/l/vidiecky-den/. Oznam ešte bude rozšírený.

Zároveň vám pri tejto príležitosti oznamujem, že k vidieckym dňom sa nám na dlhodobú spoluprácu pripojil nový partner: Správa CHKO Poľana. Tento partner bude na udalosti realizovať environmentálnu výchovu prostredníctvom svojich pracovníkov s použitím propagačných materiálov,ekofaktova iných prezentačných prostriedkov.

Prosím, vašu trhovnícku účasť mi potvrďte najneskôr sedem dní pred plánovaným dňom uskutočnenia udalosti, aby som mohol zabezpečiť náhradu. Pokiaľ sa po organizačnej stránke niečo vážne zmení, tak vás budem o tom informovať.

S pozdravom a v prípade potrieb vo veci k dispozícii
Mgr. Martin Kvak
Správca tvrdze Martinhold