Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Logo (1)

V4 pre udržateľné poľnohospodárstvo v Albánsku

Akadémia z farmy na stôl : V4 pre udržateľné poľnohospodárstvo v Albánsku

Číslo projektu:22030317.

Projekt podporený z Medzinárodného vyšehradského fondu.


Žiadateľ:

Albánska sieť pre rozvoj vidieka, 

Partneri: 

Vidiecky parlament na Slovensku,

Maďarská národná vidiecka sieť,

Česko-moravské združenie poľnohospodárskych podnikateľov,

 

Cieľom projektu je zdieľať efektívne know-how krajín V4 na farmách týkajúcich sa ochrany biodiverzity a riešení adaptácie na zmenu podnebia s poľnohospodármi z Albánska (najmä s mladými vrátane diverzifikácie pohlaví).

Prostredníctvom tohto projektu poľnohospodári získajú vedomosti a budú tiež svedkami praktických opatrení týkajúcich sa zvýšenia udržateľnosti albánskeho poľnohospodárstva na malých farmách, ochrany životného prostredia a prevencie ďalších strát v biodiverzite, a to prostredníctvom realizácie presných pilotných projektov a ich praktického rozvoja; prostredníctvom farmy na školenia Fork Academy, vývoj projektu riešenia pod vedením tútora a realizáciu 3 pilotných investičných schém.

Ďalej bude projekt znižovať vedomosti prostredníctvom demonštračných workshopov pre širšiu skupinu príjemcov projektu.