Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Valné zhromaždenie Cechu bryndziarov

Cech bryndziarov ako občianské združenie má uzavretú spoluprácu aj s Vidieckým parlamentom a mnohé svoje činnosti robí spoločne.  16. marca 2011 sa v Považskej Bystrici uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie členov a spolupracujúcich organizácii za prítomnosti predsedkyne M. Behanovskej. Riešili sa tam  aktuálne problémy rozvoja  spracovania mlieka a mliečnych výrobkov a najmä aktivity Cechu na rozvoji vidieka. Predseda cechu Ing. Keresteš informoval prítomných o doterajšej bohatej činnosti a o nových úlohách. Jednou z hlavných úloh si členovia cechu vytýčili dodržiavať kvalitu syrárskych špecialít a najmä bryndze a tiež urobiť opatrenia na zvýšenie pomoci štátu pre producentov mlieka (kravské, ovčie, kozie)  na vidieku  i aj  spracovateľom mlieka a živočíšnych produktov.