Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Konferencia Sliač mail_0

Včera sme odštartovali projekt neformálnou konferenciu „ Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu“, v spolupráci s mestom Sliač.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Všeobecné ciele projektu

1. prispieť k zvýšeniu úrovne participácie mladých ľudí z vidieka a ich povedomia o aktívnom občianstve

2. prispieť k zabezpečeniu zberu podnetov a potrieb mladých ľudí z vidieka pre tvorbu regionálnej, národnej a Európskej mládežníckej politiky

3. posilniť vytváranie partnerstiev medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky, štruktúrami zastupujúcimi mládežnícke organizácie a mladých ľudí 4. identifikovať mladých vedúcich z vidieka a sieťovať ich s aktivistami na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovn

Priložené fotografie