Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
DSC_1190

Vidiecka žena - Líderka 2012

Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie„World Women Summit Foundation“konajú rôzne aktivity a podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych žien vo viac ako 100 krajinách po celom svete..

Na Slovensku  začala organizovať  súťaž „ Vidiecka žena roka – Líderka  „ Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity a VIPA SK v roku 2002 .Od roku 2007 organizuje túto súťaž Vidiecky parlament na Slovensku  v každom ročníku s inými  partnermi. V roku 2012 s Europoslankyňou Mgr. Monikou Smolkovou , obcou Dražkovce a RRADT.         Oslávili sme  tento deň konferenciou „Ženy do voza aj do koča“ a slávnostným odovzdávaním ocenení  Vidiecka žena roka  -  Líderka  2012 pod záštitou europoslankyne Moniky Smolkovej  12. 10. 2012, v Kultúrnom dome v Dražkovciach  (pri Martine) 

Sú chvíle v našom uponáhľanom živote, keď je potrebné na chvíĺu sa zastaviť. Zastavili sme sa aj teraz, aby sme ocenili ženy, ktoré svojou prácou dokazujú, že na tejto zemi existujú ešte aj prastaré ľudské hodnoty ako obetavosť, ochota pomáhať, snaha duchovne aj materiálne zveľaďovať svoju obec, svoj región.

Podnikateľka  -  územie  žilinského VÚC  

Anna Glejdúrová  -   Liptovská  Teplička. vek 60 rokov, 3 deti . Sa výrazne podpísala pod rozvoj miestneho poľnohosp. družstva, samotnej obce a agroturistiky. Z upadnutého družstva vybudovala ukážkové, na ktoré sa chodia pozerať exkurzie z celého sveta. Nebála sa pokračovať v hospodárení v oklieštených podmienkach v náročnom teréne , hospodári efektívne a zaviedla výrobu Bio produktov. Zaslúžila sa o ochranu vzácnych biotopov v okolí Liptovskej Tepličky, pomáha udržiavať charakteristický ráz krajiny. Podporuje organizácie pôsobiace v obci i samotnú obec pri väčšine jej aktivít.  Okrem poľnohospodárskej činnosti sa snaží o rozvoj obce, zvýšenie zamestnanosti - PPD pod jej vedením postavilo penzión, stavia welnes centrum, spolupracuje s mnohými inštitúciami. Anna Glejdurová pôsobila aj ako poslankyňa OcZ. Jej činnosť ako aj PPD viac krát prezentovala  aj STV. Všetok svoj voľný čas a silu investuje do rozvoja PPD, Liptovskej Tepličky 

Seniorka  -   územie  žilinského  VÚC  

Viera  Kováčiková  -  Belá – Dulice, vek 69 rokov, 3 deti  Počas svojej práce prispela  k rozvoju obce, zúčastňovala sa rôznych aktivít ako členka viacerých spoločenských organizácií. Aj ako dôchodkyňa pokračuje. Je užitočná nielen svojej rodine , ale aj svojím spoluobčanom. Aktivizuje  okolo seba a spolu s ostatnými Robí verejnoprospešné aktivity, organizuje  rôzne kultúrno-spoločenské podujatia . aj s jej pomocou sa život v obci mení k lepšiemu  

Aktivistka  - územie  banskobystrického VÚC 

Otília  Jurgová-    Dolná Trnávka, vek 68 rokov 2 deti. Je to vzácna žena, ktorá svoj čas nezištne venuje práci v prospech iných. Mimoriadnym spôsobom dokázala aktivizovať ľudí v obci. Založila Občianske združenie RAK, ktorého sa stala predsedníčkou.  Rada sa učí nové veci, navštevuje Univerzitu 3. veku na TU Zvolen, tiež chodí do jazykovej školy a učí sa po anglicky. K záľube v ručných prácach dokázala pritiahnuť ďalšie ženy v obci, s ktorými založili Klub Včielka. Ich dielom je rekordný patchworkový vlastenecký obraz ( patriot quilt ), s námetom Dolná Trnávka – Tu sme doma, ktorý venovali obci. Zozbierali staré predmety, nábytok, zariadenie izieb, riad, obrazy, oblečenie, ktoré roztriedili a inštalovali stálu expozíciu v budove Izba starých materí. OZ pripravilo pre návštevníkov prezentáciu a ochutnávku gurmánskych špecialít z tekvíc.V septembri sme spoločne pripravili novú akciu – Dni tekvíc

Remeselníčka  - územie trenčianskeho VÚC  

Daniela Ťapúchová, Nováky, vek 46 rokov, 2 deti . Je krajčírka.  Ako jediná v širokom okolí riasi sukne ku krojom. Šije kroje ,doplnky  ku krojom, dobové oblečenia. Z zachovávaniu kultúrneho dedičstva mala stále blízko. Účinkovala v FS Partizán v Slovenskej Lupči, neskôr v miestnej FS Vrchárka . Dnes je vedúcou FS Marinka. 

Politička  -    územie  banskobystrického VÚC 

Anna  Borbuliaková– Krupina,  vek 54 rokov, 2 deti. .  Ako poslankyňa MsZ, členka komisie pre mládež sa stretáva s občanmi mesta na rôznych podujatiach, Ako poslankyňa tiež vykonáva občianske  obrady – sobáše, pohreby, uvítania do života, jubileá a pod.  Jej život je aktívny a venovaní rozvoju mesta – svoju odbornosť a postavenie v komunálnej politike využíva v prospech ľudí. Pričinila sa k organizovaniu a vzniku rôznych podujatí, ktoré spájajú a prinášajú potešenie pre ľudí tradícia pečenia perníkov „Vianočný perník“, ktorého súčasťou je výstava tradičných vianočných perníkov a ich receptov ,tradícia venovaná najkrajším sviatkom roka „Živý Betlehem a Vianočné trhy remeselnej výroby“ výstava bábik, výstava výrobkov z medu,  ochutnávka čokolády, prezentácia výroby pravých praliniek, organizácia výstav a prezentácií priamo v školskej cukrárni,  prednášky  o zdravej výžive pre seniorov a základné školy.

Mimoriadne ocenenie 

Alžbeta  Hanzlíková-  / ocenená  in  memorian / Necpaly, 76 rokov;  3 deti. Pracovala ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave., kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti v odbore ošetrovateľstvo. Za svoju dlhoročnú odbornú prácu a dielo bola v roku 2007 odmenená ocenením pre sestry Slovenskej republiky - Sestra roka za celoživotné dielo. V roku 2008 získala cenu dobrovoľníka Mesta Martin - Dobrovoľník roka. Na znak vďaky za angažovanie sa v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek bola odmenená  odznakom Bilele srdce, ktoré je symbolom  ošetrovateľstva na medzinárodnej úrovni. Menovaná má bohatú publikačnú činnosť, publikuje v časopisoch, zborníkoch, vydala editorsky dve učebnice, v niekoľkých bola spoluautorkou. V roku 2011 jej vyšla monografia. Publikovala  aj v celosvetovej publikácii ICN (Medzinárodná rada sestier) ako vybraný článok za Slovensko.

Mária  Burčíková   - Ruskov, vek 58 rokov, 1 dieťa . Prispieva k rozvoju regiónov Abova, Zemplínu, Spiša a Šariša pri obnove kultúrnych pamiatok, rozvoju tradičných remesiel. Vystupuje ako delegát medzinárodnej spolupráce s obcami v  maďarskej časti regiónov Abova a Zemplínu.

Terézia   Rybárová  -   Hronský Beňadik , vek 66 rokov, 2  deti .Svoj voľný čas venuje sprevádzaniu návštevníkov po NKP kláštore sv. Benedikta a panny Márie v Hronskom Beňadiku. Prispieva do regionálnych novín. Spracúva publikáciu o živote v obci pod názvom Život a zvyky ľudu pod Kriváňom. Každoročne pripravuje kurzy, výstavy, venuje sa zachovaniu ľudového kroja .Študuje na univerzite tretieho veku .

V Banskej Bystrici dňa  12. 10. 2012

Priložené fotografie