Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
P1210180_0

Vidiecka žena roka - Líderka 2016, tlačová správa

V rámci svetového Dňa vidieckych žien sa konal  15. ročník  súťaže  Vidiecka žena roka – Líderka 2016.  Pod  záštitou europoslankyne Jany  Žitňanskej a župana    trenčianskeho   samosprávneho kraja  Jaroslava Bašku   v spolupráci  s partnermi  súťaže  14.10.2016 v Uhrovci.

Niekedy musíme vynaložiť úsilie, ak chceme ísť cestou dobra a lásky. Ten, kto sa nenechá odradiť počiatočnými ťažkosťami, dočká sa ovocia svojho konania . Dôležitá je voľba. Prvý krok akou cestou sa vydáme.

Výsledky súťaže:

žena –  aktivistka:  Ing. Ľudmila Eva Kmeťová

žena –  politička:  Mgr. Zuzana Nebusová

žena – podnikateľka: Ing. Helena  Petrusová 

žena – remeselníčka:  Mária Mizeráková


Žena  aktivistka

Ing. Ľudmila Eva Kmeťová,  Košúty,  68 rokov

Vykonáva funkciu predsedníčky ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Košútoch. Členovia tejto organizácie sú veľmi aktívni, pod jej vedením každý mesiac organizujú nejakú akciu či už vzdelávaciu, kultúrnu alebo športovú.

Študuje na Univerzite tretieho veku.

Je členkou miestnej akčnej skupiny „DUDVÁH“ ako jeden zo zástupcov obce Košúty, aktívne sa zúčastňuje zasadnutí k aktuálnej problematike.

Venuje sa športovo-kultúrnemu a sociálnemu vyžitiu obyvateľov obce Košúty.

Založila športový klub HARMÓNIA, v ktorom pracuje ako cvičiteľka, venuje sa relaxačným cvičeniam a rytmickej gymnastike.

Vlastní preukaz cvičiteľa rytmickej gymnastiky a osvedčenie o absolvovaní kurzu športovej a rekondičnej masáže.

Pod jej vedením sa kolektív mladších a starších žien zúčastnil v roku 2015 ako aktívne cvičenky na XV. Svetovej gymnaestráde v Helsinkách.

Žena politička

Mgr. Zuzana Nebusová,  Spišské Tomášovce, 49 rokov, 2 deti

Je starostkou obce Spišské Tomášovce už 22 rokov. Počas svojho starostovania sa sociálnym prístupom k ľuďom pričinila o zvýšenie životnej úrovne marginalizovanej rómskej komunity, kde je v súčasnosti zlepšený štandard bývania. Komunikácia medzi starostkou a obyvateľmi obce prebieha vždy na priateľskej úrovni. Ako starostka zabezpečuje rozvoj obce predovšetkým individuálnou výstavbou a snahou vytvoriť v obci Spišské Tomášovce priestor pre mladé rodiny.

Okrem starostovania v obci je aktívnou členkou viacerých združení. Je predsedníčkou Združenia miesta a obci Spiša, predsedníčkou mikroregionálneho združenia Miloj Spiš, podpredsedníčkou Mikroregiónu Slovenský raj, členkou Rady a Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska, členkou dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Veľa svojich aktivít v oblasti politiky a angažovanosti na základe svojich poznatkov v regionálnych združenia a rôznych radách však musela ukončiť z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Počas svojej funkcie starostky obce vyštudovala vysokú školu a vychovala dve deti. Okrem obce zveľaďuje aj svoju domácnosť. Každá návšteva si okrem priateľskej atmosféry a dobrého pocitu často odnesie aj doma vypestovanú zeleninu alebo zaváraninu, ktorú s láskou osobne pripraví.

Žena podnikateľka

Ing. Helena  Petrusová  konateľka Agrokarpaty, s.r.o,  Plavnica, 43 rokov, 2 deti

Je uznávanou líderkou v MAS „Horný Šariš – Minčol“, v maximálnej miere podporuje zamestnanie ľudí v poľnohospodárstve -  žien v preddôchodkovom a dôchodkovom veku, ako aj mladých ľudí, študentov žijúcich na vidieku – v obciach Plaveč, Plavnica, Kozelec, Šambron, Hromoš v okrese Stará Ľubovňa, čím zabezpečuje pracovné miesta v regióne a snaží sa, aby slovenský vidiek prežil.

Vytvára možností realizácie exkurzií a odborných praxí vo výrobných podmienkach – pestovanie a spracovanie liečivých rastlín z domácej produkcie.

Vytvára priestor  pre riešenie diplomových prác študentov SPU v Nitre, UVLFM v Košiciach a Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave,

Podieľa sa na vývoji a inovácii zdraviu prospešných produktov – originálnych bylinných čajov a prípravkov z liečivých rastlín z ekologicky čistého prostredia Pienin a Zamaguria, ktoré patria k najobľúbenejším produktom na slovenskom i českom trhu. Výrobky majú certifikáty Bio-Naturalis, Značka kvalita SK-Gold, ISO SGS 22000,

Žena  remeselníčka

Mária Mizeráková, dôchodkyňa  Pobedim , 66 rokov, 2 deti

V roku 1995 začala učiť v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom základy paličkovanej čipky. Ďalší kurz bol pre pokročilých. Každoročne sa tieto kurzy opakovali.

V tomto roku dostala pozvanie na založenie prvého ročníka Festivalu Slovenskej paličkovanej čipky od  Mgr. Kostelníka z Prešova. V roku 2004 bola spoluzakladaťeľkou Cechu čipkárov Slovenska so sídlom v Novom Meste nad Váhom, kde je cechmajsterkou.

Od tohto roku je vedúcou rómskeho súboru Romalo Kellen z Pobedima s ktorým sa zúčastnila na dvoch ročníkoch Folklórneho festivalu v Nových Zámkoch.

Od roku 2009 pracuje v združení Tradičné  umelecké remeslá. Dvadsať rokov účinkovala vo folklórnom súbore Pobedimčan.

Mimoriadne ocenenie žena aktivistka

Eva Kurjaková ,  Zubrohlava, dôchodkyňa, vek 69 rokov, 4 deti

Starostka obce v rokoch 1994 až 2002 , spoluzakladateľka združenia obcí Babia hora aprvá predsedníčka, založila OZPláteník, vydal Slovník obce Zubrohlava a ostatných plátenníckych obcí, organizovala rôzne výstavy ručných prác, vydala Povesti spod Babej  hory / 2008/, povesti spod Pilska /2010/, príhody a povesti Bielej Oravy /2013/. Založila spevácku  skupinu Pláteník, zostavuje scenáre, organizuje  súťažné výstavy  Betlehemy Babej Hory v rokoch 20125 až 2015

Víťazky boli odmenené vecnými cenami, víkendovými pobytmi pre 2 osoby  a  pani Jana Žitňanská  ich pozvala do Štrasburgu.

 V Uhrovci  14.okóbra 2016

Priložené fotografie