Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo VIPA

Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2019“

Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi  
a pod záštitou  županky   Eriky Jurinovej  vyhlasujú  18. ročník  súťaže

Vidiecka žena roka  – „Líderka  roka 2019“


        Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie „World Women Summit Foundation“ konajú rôzne aktivity, podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych žien a  pokračujú vo svojom neutíchajúcom úsilí o zlepšenie kvality života žien v komunitách po celom svete. Vo väčšine krajín sveta prevládajú početne ženy nad mužmi (55 %), v necelej tretine krajín, najmä v rozvojových, prevládajú muži nad ženami, v ostatných krajinách je ich pomer vyrovnaný. V krajinách Európskej únie na 100 mužov pripadá 104,8 žien, v Slovenskej republike 105,4 žien. Ženy tvoria 51,3 % obyvateľstva Slovenskej republiky.

        Aj preto chceme v rámci osláv Svetového dňa vidieckych žien, t.j. 15. októbra, aspoň touto formou (vyhlásením víťaziek súťaže) odmeniť, morálne oceniť a podporiť vidiecke ženy – líderky a upozorniť na ich výnimočnosť.    
Do súťaže  „Líderka roka 2019“ môže byť nominovaná žena, ktorá svoj  voľný čas venuje aktivitám v rôznych oblastiach verejného života a vo svojej komunite – obci, časti obce, mikroregióne, v zastupiteľstve je  uznávanou osobnosťou – „líderkou“.        Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať ženy všetkých národností a menšín žijúcich na území Slovenska: 
  • žena –  aktivistka: pôsobiaca v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, a i.)
  • žena –  politička: pôsobiaca v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva)
  • žena – podnikateľka: svoje podnikateľské aktivity realizuje na vidieku,  sprostredkúva    zamestnanie, vytvára pracovné príležitosti, zviditeľňuje obec a prepája komunitný rozvoj                                     s ekonomickým rozvojom, podniká na vidieku 
  • žena – remeselníčka:  ovláda remeslo a odovzdáva ho mladej generácií 


        Nominácie  posielajte do 30. septembra 2019 na adresu:OZ VIPA SK, Kapitulská č.13, Banská  Bystrica, e-mailom: mbehanovska@stonline.sk, 0915 446 538.  


        Konferencia, vyhlásene výsledkov súťaže a spoločenský večer bude 11. októbra 2019 v obci Liptovské Revúce /okres Ružomberok/


Prijmite pozvanie a prosím rezervujte si tento deň.


Ing. Mária Behanovská, v. r. 
predsedníčka 
VIPA SK