Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2019“

Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi  

a pod záštitou  županky   Eriky Jurinovej  vyhlasujú  18. ročník  súťaže


Vidiecka žena roka  – „Líderka  roka 2019“


     Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie „World Women Summit Foundation“ konajú rôzne aktivity, podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych žien a  pokračujú vo svojom neutíchajúcom úsilí o zlepšenie kvality života žien v komunitách po celom svete. Vo väčšine krajín sveta prevládajú početne ženy nad mužmi (55 %), v necelej tretine krajín, najmä v rozvojových, prevládajú muži nad ženami, v ostatných krajinách je ich pomer vyrovnaný. V krajinách Európskej únie na 100 mužov pripadá 104,8 žien, v Slovenskej republike 105,4 žien. Ženy tvoria 51,3 % obyvateľstva Slovenskej republiky.

     Aj preto chceme v rámci osláv Svetového dňa vidieckych žien, t.j. 15. októbra, aspoň touto formou (vyhlásením víťaziek súťaže) odmeniť, morálne oceniť a podporiť vidiecke ženy – líderky a upozorniť na ich výnimočnosť.    


Do súťaže  „Líderka roka 2019“ môže byť nominovaná žena, ktorá svoj  voľný čas venuje aktivitám v rôznych oblastiach verejného života a vo svojej komunite – obci, časti obce, mikroregióne, v zastupiteľstve je  uznávanou osobnosťou – „líderkou“.


Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať ženy všetkých národností a menšín žijúcich na území Slovenska: 


žena –  aktivistka: pôsobiaca v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, a i.)

žena –  politička: pôsobiaca v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva)

žena – podnikateľka: svoje podnikateľské aktivity realizuje na vidieku,  sprostredkúva    zamestnanie, vytvára pracovné príležitosti, zviditeľňuje obec a prepája komunitný rozvoj                                     s ekonomickým rozvojom, podniká na vidieku 

žena – remeselníčka:  ovláda remeslo a odovzdáva ho mladej generácií 

Nominácie  posielajte do 30. septembra   2019 na adresu: OZ VIPA SK , Kapitulská č.13, Banská  Bystrica, e-mailom:  mbehanovska@stonline.sk, 0915 446 538.  


Konferencia, vyhlásene výsledkov súťaže a spoločenský večer bude  11. októbra 2019 v obci  Liptovské Revúce  / okres Ružomberok /

Prijmite pozvanie a prosím rezervujte si tento deň .


Ing. Mária Behanovská, v. r. 

predsedníčka 

VIPA SK 


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
19. 08. 2019  Liderka_vyhlásenie_201963 kB [docx]
19. 08. 2019  vipa_sk_prihlaska_201966 kB [docx]