Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Snímka liderka

Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2019“

Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi  

a pod záštitou  županky   Eriky Jurinovej  vyhlasujú  18. ročník  súťaže


Vidiecka žena roka  – „Líderka  roka 2019“

Do súťaže  „Líderka roka 2019“ môže byť nominovaná žena, ktorá svoj  voľný čas venuje aktivitám v rôznych oblastiach verejného života a vo svojej komunite – obci, časti obce, mikroregióne, v zastupiteľstve je  uznávanou osobnosťou – „líderkou“.


Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať ženy všetkých národností a menšín žijúcich na území Slovenska: 

  • žena –  aktivistka: pôsobiaca v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, a i.)
  • žena –  politička: pôsobiaca v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva)
  • žena – podnikateľka: svoje podnikateľské aktivity realizuje na vidieku,  sprostredkúva    zamestnanie, vytvára pracovné príležitosti, zviditeľňuje obec a prepája komunitný rozvoj s ekonomickým rozvojom, podniká na vidieku 
  • žena – remeselníčka:  ovláda remeslo a odovzdáva ho mladej generácií.


Nominácie  posielajte do 30. septembra   2019 na adresu: OZ VIPA SK , Kapitulská č.13, Banská  Bystrica, e-mailom:  mbehanovska@stonline.sk, 0915 446 538.  


Konferencia, vyhlásene výsledkov súťaže a spoločenský večer bude  11. októbra 2019 v obci  Liptovské Revúce  / okres Ružomberok/.


Prijmite pozvanie a prosím rezervujte si tento deň.


Harmonogram a prihlášku nájdete v prílohe článku nižšie.


Ing. Mária Behanovská, v. r. 

predsedníčka 

VIPA SK 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
24. 09. 2019  Liderka_vyhlásenie_201963 kB [docx]
24. 09. 2019  Pozvánka Líderka 2019 mail594 kB [pdf]
24. 09. 2019  vipa_sk_prihlaska_201966 kB [docx]