Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Liderky-spolu-VIPA-Majka2

Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2019“

Tlačová sprava Vidiecka žena roka  
– Líderka 2019


V rámci svetového Dňa vidieckych žien sa konal  18. ročník  súťaže  Vidiecka žena roka– Líderka 2019.  Pod  záštitou županky Eriky Jurinovej v spolupráci  s partnermi  súťaže  a europoslancom Ivanom  Štefancom  11.10.2019 v obci Liptovské Revúce . 

Niekedy musíme vynaložiť úsilie, ak chceme ísť cestou dobra a lásky. Ten, kto sa nenechá odradiť počiatočnými ťažkosťami, dočká sa ovocia svojho konania . Dôležitá je voľba. Prvý krok akou cestou sa vydáme. 


Výsledky súťaže:

žena –  aktivistka:        Ing. Viera Kršková

žena –  politička:          Ing. Iveta Randziaková

žena –  podnikateľka:   Paulína Kövérová

žena –  remeselníčka:   Mária Mezovská 


Aktivistka  Ing. Viera Kršková

Vyštudovala Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, odbor agronóm.

S manželom Jozefom mala troch synov: Jožka, Vladka a Peťka. Nebolo im dopriate dlho sa spoločne tešiť zo svojich detí, pretože keď mali synovia 8, 10 a 14 rokov, náhle ovdovela. Hoci to bola pre ňu obrovská strata a rana od života, ani táto ťažká životná skúška ju natoľko nezlomila, aby sa naďalej vzorne nestarala o svoje školopovinné deti, prácu, dom, záhradu a v neposlednom rade venovala každú svoju voľnú chvíľku, ktorých nebolo veľa, záľubám. Nezriedka sme ju videli záhradkárčiť, natierať plot či kosiť kosou. Popri všetkých  domácich prácach, ktoré musela robiť sama a s pomocou svojich chlapcov, pracovala v Agrochemickom podniku v Príbovciach, Na JRD v  Turčianskom Ďure ako agronómka a na JRD Gader  Blatnica ako podpredsedníčka pre rastlinnú výrobu.

Je to starostlivá a obetavá žena, ktorá spríjemňovala posledné roky života svojej mame, venovala sa jej 24 hodím denne a s láskou ju doopatrovala.

Ani dnes, keď je už na zaslúženom dôchodku, nezaháľa. Naďalej zveľaďuje svoju peknú okrasnú záhradu, pestuje zeleninu a ovocie, stará sa o svoje domáce zvieratá. Popri  tom všetkom sa venuje ručným prácam- krásne paličkuje, zaujíma sa aj o košikárstvo a drotárstvo. Aj v dôchodkovom veku si rozširovala svoje vzdelanie, navštevovala univerzitu tretieho veku– nadstavbové štúdium, odbory okrasné záhradníctvo, záhradná architektúra a liečivé byliny. Najviac sa však teší zo svojich  štyroch vnúčat, ktoré nadovšetko miluje.

Od roku 1998 sa stará o našu obecnú kroniku ako kronikárka, kde s obecnou kronikou vyhrala celoslovenskú súťaž. 

Rada sa stretáva s ľuďmi, čoho dôkazom je členstvo v Jednote dôchodcov, kde veľmi aktívne pracuje vo výbore. Tiež je členkou Cirkevného zboru v Príbovciach, kde zastávala funkciu dozorkyne.Politička  Ing. Iveta Randziaková


Už  po piaty krát získala dôveru občanov a tak vo funkcii starostky pôsobí už 17 rokov.  Počas 

jej  starostovania  obec realizovala viaceré veľké  investičné akcie.Obec pod jej vedením získala ocenenie  Zlatý Erb.sk za najlepšiu webovú stránku obce na Slovensku.

Je aktívna aj v kultúrnom a spoločenskom živote obce, svojím pôsobením nadväzuje na zaužívané tradície a vytvára predpoklady pre zakladanie nových tradícií. Národné kultúrne pamiatky v Klátovej Novej Vsi príkladne chráni ako symbol spojenia s  predkami. Usiluje sa aby ľudia v obci žili spolu a  nielen vedľa seba. Organizuje množstvo kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré pre svoju popularitu majú už regionálny charakter. Obec získala v celoslovenskej súťaži Dedina roka 2015  titul Dedina ako klenotnica.

Je prirodzeným lídrom v regióne a starostky a starostovia Regionálneho združenia ZMOS – región stredné Ponitrie, ju už po tretíkrát zvolili za predsedníčku RZ ZMOS – stredné Ponitrie. Je aj členkou Rady ZMOS. Vo svojej funkcii je veľmi aktívna, zasadzuje sa o rozvoj a propagáciu celého regiónu. RZ bolo úspešné a získalo viacero dotácií, v tomto roku to je napríklad obstaranie kompostérov pre celý región s podporou Ministerstva životného prostredia. Všetky členské obce vydávajú každoročne spoločný stolový kalendár, kde propagujú svoje prírodné krásy, historické pamiatky, život v obci, tradície, kroje, staré fotografie..., spolupracovala na vydaní knihy Kultúrno-historické pamiatky regiónu Stredného Ponitria podporenej Ministerstvom kultúry SR  a je tiež zakladajúcou členkou miestnej akčnej skupiny, ktorá už získala štatút miestnej akčnej skupiny. Získala dôveru členov a stala sa jej predsedníčkou.


Podnikateľka   Paulína Kövérová


Pani Paulína  Kövérová   príkladom dobrého gazdovania tak doma ako aj pre všeobecnú prospešnosť. Vo svojom podniku Pekáreň JUNO zamestnáva dlhodobo obyvateľov obce aj z okolia a snaží sa ako dobrý hospodár o dobrú produkciu a dobrú povesť firmy.Pani Paulína je vzorom korektného podnikateľa,ktorý prekonáva ťažkosti ,ale sa nevzdáva. Oživuje staré recepty  z Abova a obohacuje poznatkami o kulinárii svoje okolie aj mesto Košice kde prevádzkuje predajne. Jej pekárenské výrobky sú veľmi populárne a obľúbené. Jedinečné sú jej torty na rôzne slávnostné príležitosti a v súčastnosti rozbehla predaj doplnkov a rôznych cukrárskych materiálov na výrobu a zdobenie pečiva. Z môjho pohľadu je ona Líderka ako predvoj a vzor pre odváž a rozvážne ženy v našej spoločnosti. 


Remeselníčka  Mária Mezovská 


Je pre obec výnimočnou a vzácnou ženou. Rozsah jej aktivít zasahuje do viacerých sfér života obce. Uchováva tradičné postupy výroby krojov, krojovaných bábik v Liptovskej Tepličke. Zaoberá sa tkaním plátna, košieľ, ručníkov, kobercov a i. Známa je výrobou dievčenských párt ku kroju, špeciálnych  pierok za klobúk družbov, výrobou krojovaných bábik, čepcov a ostatných súčastí kroja našej obce. Z jej rúk pochádzajú mnohé kroje miestnych občanov a folklórnych kolektívov. Svoje zručnosti predvádza záujemcom - školám, etnológom, prezentuje ich v médiách, na výstavách cestovného ruchu, folklórnych festivaloch.

Mária Mezovská je zároveň interpretkou ľudových piesní. Vystupoval na viacerých folklórnych festivaloch (Východná, Detva a i.), v Slovenskom rozhlase a i. Je zároveň autorkou piesní a textov piesní, ktoré časom zľudoveli a sú v obci obľúbeným repertoárom. 

Je zároveň dlhoročnou členkou folklórnej skupiny Tepličan - kde je jej jedinečnou a neprehliadnuteľnou súčasťou. Bola dlhoročnou členkou chrámového zboru.

Z talentu Márie Mezovskej v tvorbe a prezentácii folklórneho dedičstva čerpajú viaceré folklórne súbory na Slovensku. Spolupracuje s Liptovským osvetovým strediskom, katedrou etnológie UKF Nitra. Tá o jedinečnej Márii Mezovskej v súčasnosti pripravuje aj dokument.

Za prínos v oblasti kultúry bola ocenená Cenou obce Liptovská Teplička. 


Víťazky boli odmenené vecnými cenami, víkendovými pobytmi  a pán europoslanec pán Štefanec ich pozval do Štrasburgu. 


V obci Liptovské Revúce, 11.okóbra 2019


Priložené fotografie