Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
P1230746

Vidiecky parlament na Slovensku prezentoval svoje aktivity na Agrokomplexe 2017

Pavilón M2 v tomto roku patril prezentácií  NSRR  SR a v rámci dobrých partnerských vzťahov  mal VIPA SK   stánok v týcho priestoroch .  

Vidiecky parlament  na Slovensku  prezentoval prácu na vidieku a pre vidiek.V priestoroch  sme odprezentovali vo štvrtok  prácu Líderky remeselníčky  2016 Márie Mizerákovej  zručnej paličkárky,  prišla s dcérou, ktorá predvádzala prácu s drôtom.

Piatok patril prezentácii spolupráce s Magna  Via,  doc. Jozefa  Húsku s pánom Jozefom  Garlíkom, spolupráci s  Nitrianskou kráľovskou  vínnou cestou združením ekologického cestovného ruchu Jánom Rozenbergerom  s vínom  z Pukanca .

Sobota a nedeľa patrila prezentácií aktivít Líderky aktivistky  2016 E.Ľ. Kmeťovej . V sobotu prezentovala svoje zručnosti  v aranžovaní Gabriela Molnárová, v nedeľu ručné práce prezentovala Eva Kyselova.

Všetky štyri dni prezentovala našu prácu  Anna Tušimová ,  časopis Náš vidiek mal úspech a vyčlenený počet výtlačkov  nestačil , informovali sme a rozdávali prihlášky do   vyhlásenej  súťaže Líderka  2017.

V piatok sa uskutočnil V. ročník Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho, nestora ovčiarstva a koziarstva, ktorý bol aktívnym členom predsedníctva VIPA SK. Poďakovanie za organizovanie a zabezpečenie tejto výnimočnej akcie  patrí Mgr. Ing. Jarmile Dubravskej , PhD. organizátorke  súťaže,  predsedovi  hodnotiacej komisie  Ing. Karolovi Herianovi CSc.,   je členom predsedníctva  VIPA SK a  autorom knihy  Spracovanie  mlieka  pre farmárov a domácnosti,  už druhé  vydanie  vydal  Vidiecky parlament SR.

Memoriál docenta Egona Gyarmathyho okrem súťaže a vyhodnotenia syrov pokračoval poobede aj prednáškami, ktoré  boli  určené chovateľom.

Prednáška Mgr. Ing. Jarmily Dubravskej , PhD., členke  Európskeho hospodárskeho  výboru  o činnosti tohto výboru.

Prednáška  Ing. Karola  Heriana, CSc., O spracovaní a kvalite mlieka a mliečnych výrobkov.

Príspevok Ing. Márie Behanovskej  o aktivitách VIPA SK a predstavila knihu Spracovanie mlieka. Na záver diskusia a ochutnávka súťažných syrov.

V sobotu  v  rámci okrúhlych stolov, ktoré už šiesty rok organizuje Agroinštitút , š. p.  s témou Získavajú si slovenské mliečne výrobky srdcia spotrebiteľov. Jedným s diskutérov bol   náš  Ing. Karol Herian , CSc.  odborník na mliekarenstvo.

Poďakovanie patrí členom predsedníctva Márii Strížovej, Karolovi Herianovi, Anne Tušimovej, Márii Mizerákovej za zabezpečenie stánku a aktívnu účasť, tiež  všetkým prezentujúcim v priestoroch VIPA SK  uvedených v článku.

Tento ročník bol  veľmi vydarený a teší nás záujem aj  širokej verejnosti a povzbudenia  do ďalšej práce, ktoré nám vyslovili.

ĎAKUJEME 


Mária Behanovská, predsedníčka

Priložené fotografie