Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Vidiecky parlament prijal pozvanie.


    Vidiecky parlament SK prijal pozvanie  Spolku slovenských ekonómov  na  celoslovenskú konferenciu „Revitalizácia národného hospodárstva a ľudských zdrojov“ . Podujatie sa konalo v Špačinciach dňa 10. júla 2021.

V krásne júlové dopoludnie sa v  dome kultúry  zišlo vyše 200 účastníkov, konferencie. Odborníci s rôznych oblastí  vo svojich prednáškach hodnotili stav slovenskej ekonomiky,  školstva, zdravotníctva, energetiky či oblasť technickú. Poukázali na neúplnosť Ústavy SR. Načrtli aj konkrétne riešenia daných oblastí. Po ukončení I. a II .časti prednášok nasledoval kultúrny program  , v ktorom sa prezentovali miestne folklórne skupiny.

V závere podujatia bola zapálená VATRA ZVRCHOVANOSTI. Prednášky budú zverejnené v zborníku, ktorý Spolok SES – NEZES uverejní.