Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

VII. Fórum Vidieckeho parlamentu 22.9.- 23 .9 .2012 v Mošovciach

Vážení priatelia vidieka,

už siedmy krát  sa stretneme na zasadnutí Fóra Vidieckeho parlamentu, aby sme spoločne sformulovali našu politiku rozvoja slovenského vidieka na najbližšie dva roky.

Tohtoročné fórum zasadne 22. – 23. septembra 2012 v Mošovciach  okres Turčianske Teplice, Park Hotel Kaštieľ Mošovce pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Na zasadnutie pozývame iniciatívnych ľudí, ktorých skúsenosti, vzdelanie a lídrovské schopnosti dávajú predpoklad k vytvoreniu efektívnych vidieckych politík, ktoré zabezpečia optimálne podmienky pre rozvoj vidieka a pre rozumné využívanie európskych fondov.

Preto si dovoľujeme pozvať Vás na toto zasadnutie a do práce v odborných skupinách, ktoré   budú rokovať o konkrétnych problémoch a  potrebách vidieka a o možných riešeniach.