Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
slide6

Vinári nechcú viac platiť za sklo

 Vinári nechcú viac platiť za sklo

 Od budúceho roka sa opäť majú zvýšiť recyklačné poplatky. Vinári, ktorí odvádzajú organizáciám zodpovednosti výrobcov poplatky za používané sklo, navýšenie odmietajú.

„Zúčastnili sme sa  rozporového konania na Ministerstve životného prostredia k novele, v ktorej ministerstvo navrhuje zvýšiť poplatok za recykláciu skla na minimálne 100 eur za tonu. Ešte v septembri pritom návrh hovoril o poplatku za recykláciu skla vo výške 90 eur za tonu. Za dva roky by tak poplatky vzrástli minimálne o 17 percent,“ vysvetlila riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Jaroslava Kaňuchová Pátková.

Podľa vinárov by tak nárast poplatku za recykláciu skla za posledných 10 rokov dosiahol úroveň 400 percent.

„Zvyšuje to náklady pre firmy. Pri jednej fľaši to bude znamenať zvýšenie možno o pol centa až cent. Ide to na náklady firiem, pretože pri jednaniach so sieťami predajní je ťažké obhájiť, že cena ide hore. Ešte nedávno sa pritom hovorilo, že cena za sklo ako za nekonečne recyklovateľný materiál, pôjde dolu. Návrh vyhlášky bol napokon zrušený a teraz sme s prekvapením po predložení nového návrhu zistili, že poplatok má narásť opäť o 10 eur za tonu. Už v pre tento rok sa o 10 eur za tonu zvýšil,“ upozornil Miloš Ševčík z vinárstva v Topoľčiankach.

Rezort však na zvýšení recyklačných poplatkov trvá.

„Slovensko má jednu z najhorších separácií. Máme najviac skládok. Európska únia sa nám vyhráža pokutami, ak nezačneme skládky zatvárať. Ministerstvo ich však nemôže zavrieť, pretože obce by nemali odpad kam vyvážať. Celý cyklus nefunguje. Čiže tí, ktorým vyhovuje špinavé Slovensko, nech nadávajú na to, že chceme robiť opatrenia, ale tí, ktorí chcú čisté Slovensko, tie opatrenia pochopia a podporia,“ vyjadril sa minister Ján Budaj.

Vinári však poukazujú na to, že triedenie skla dosahuje u nás dobrú úroveň – viac ako 80 percent. Zvyšovaním recyklačného poplatku v uplynulých rokoch však k žiadnemu výraznému posunu v tomto smere nedošlo.

„Poplatky za recykláciu rastú každým rokom, avšak nikde nevidíme, že by sa viac skla aj naozaj vyzbieralo. Celý systém je zle nastavený a žiadame o jeho hĺbkovú zmenu,“ uviedol prezident Zväzu Vladimír Mrva.

Zväz poukazuje aj na to, že systém málo motivuje spotrebiteľov, pričom vinári, platiaci recyklačné poplatky, nemajú dosah na to, čo konzument s fľašou po vypití vína urobí.

„Do celého odpadového hospodárstva  nie je zahrnutý koncový spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o miere recyklácie a aj o jej nákladoch. Spotrebiteľovi chýba motivácia, aby akýkoľvek odpad vrátane skla recykloval.  Len morálne hľadisko na ochranu životného prostredia nestačí,“ dodala Jaroslava Kaňuchová Pátková.

Vyhláška by mala začať platiť od budúceho roka. Vláda ju zatiaľ neschválila.

Autor článku: Ivana Kaliská