Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

VIPA SK je partnerom CVNO v projekte Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni

Populačné starnutie predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá nezvratne zasiahne všetky sféry fungovania spoločnosti. V súčasnosti je na Slovensku pomer medzi počtom osôb v produktívnom veku, t.j. 15 – 64 rokov a počtom osôb v predproduktívnom a v poproduktívnom veku ešte pomerne priaznivý. Ide však o dočasnú situáciu. V ďalších rokoch sa pomer medzi osobami v produktívnom veku a osobami v poproduktívnom a v predproduktívnom veku začne meniť. Postupne sa dostávajú do poproduktívneho veku početné generácie mužov a žien narodených v druhej polovici 40-tych rokov a v 50-tych rokoch, čím sa v najbližších desiatich rokoch zásadne zmení pomer medzi produktívnou a poproduktívnou zložkou slovenskej populácie.

Posun početných generácií mužov a žien do veku nad 50 rokov významne prispieva k nárastu počtu starších ľudí na trhu práce. Podľa Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, ktorý schválila vláda SR v decembri 2013, je jedným zo základných princípov verejných politík aktívneho starnutia princíp zamestnanosti, ktorý vychádza z práva starších ľudí a seniorov pracovať a mať príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aj po dovŕšení dôchodkového veku. Zamestnanosť vo vyššom veku umožní zhodnotiť pracovné skúsenosti a kapitál starších ľudí, posilňovať ich ekonomickú suverenitu a udržiavať im, resp. vytvárať nové pracovné a sociálne kontakty.


(Zdroj: Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020)

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Tlac A3realizacia_CVNO354 kB [pdf]