Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
KUKURICA

Vláda: Platby na pestovanie vybraných druhov zeleniny si zaslúži aj kukurica

Autor článku: TASR

        Zoznam podporovaných druhov poľnohospodárskych plodín sa rozširuje. Vyplýva to z novely nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb, z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV), ktoré na stredajšej schôdzi schválil vládny kabinet. Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára.

        Predkladaným návrhom nariadenia vlády dochádza podľa MPRV k úprave zoznamov vybraných druhov plodín v súvislosti s vybranými schémami viazaných priamych platieb. Zoznam vybraných druhov plodín v rámci „platby na pestovanie vybraných druhov zeleniny“ sa rozširuje o kukuricu cukrovú. Zoznam vybraných druhov plodín v rámci „platby na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín“ sa rozširuje o šošovicu, bôb, cícer, lucernu, ďatelinu, lupinu a viku siatu.
        
        Návrh nariadenia vlády súčasne vypustením požiadavky na predkladanie potvrdenia o registrovaní plochy v registri chmeľníc alebo ovocných sadov, ako aj kópie dokladu o registrácii chovu v centrálnom registri hospodárskych zvierat, znižuje podľa agrorezortu administratívnu záťaž kladenú na žiadateľov o „platbu na pestovanie chmeľu, platbu na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou, platbu na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou, platbu na chov bahníc, jariek a kôz, platbu na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka a platbu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka“.