Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo miiri farebne sk

Vláda schválila novú architektúru eurofondov.

  

Operačný program Slovensko bude mať desať sprostredkovateľských orgánov. Napriek výhradám zo zoznamu vypadli samosprávne kraje a krajské mestá. Remišovej rezort chce namiesto toho samosprávam pomôcť s čerpaním cez nové technické sekretariáty a regionálne centrá.

Vláda na stredajšom (3. novembra)schválila zoznam orgánov, ktoré budú zapojené do riadenia eurofondov v novom programovom období. Do čerpania bude okrem jedného riadiaceho orgánu, ktorým bude Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), zapojených desať sprostredkovateľských orgánov.

Ako bude vyzerať OP Slovensko

Rezort, ktorý riadi Veronika Remišová (Za ľudí), novú implementačnú štruktúrupredstavilpresne pred rokom. Už dávnejšie je známe, že v novom programovom období sa budú eurofondy čerpať iba z jedného Operačného programu (OP) Slovensko namiesto súčasných ôsmich.

Operačné programy dnes majú vlastné riadiace orgány, ktorými sú jednotlivé ministerstvá. Jediným riadiacim orgánom RO po novom bude ministerstvo regionálneho rozvoja. Remišovej rezort navrhol tiež znížiť počet sprostredkovateľských orgánov (SORO), ktorých je dnes 28. Sprostredkovateľské orgány pri čerpaní eurofondov vykonávajú niektoré úlohy, ktoré na ne preniesli ministerstvá.

MIRRI teraz navrhlo znížiť počet SORO na sedem, pričom by zo zoznamu mali vypadnúť samosprávne kraje, krajské mestá a aj dve ministerstvá: rezort kultúry a zdravotníctva.

Remišovej rezort tento krok vysvetľuje tým, že súčasná sústava orgánov zapojených do čerpania eurofondov je neefektívna a je tiež jedným z hlavných dôvodov, prečo sa eurofondy na Slovensku vyplácajú najpomalšie v celej EÚ.

Dokazovať to má aj fakt, že čerpanie je pomalšie ako v predošlom programovom období, kedy bolo sprostredkovateľských orgánov menej. Ďalším argumentom je, že najpomalším operačným programom je Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kde je práve  najväčší počet SORO – až 18. Dôvodom podľa MIRRI bolo aj to, že sprostredkovateľské orgány často uplatňovali iné, prísnejšie pravidlá, ako riadiace orgány, alebo naopak.

„Komplikovaná riadiaca štruktúra sa odráža aj v samotnom implementačnom prostredí, na čo doplácajú najmä prijímatelia, ktorí čerpajú zdroje v rámci viacerých programov (typickým príkladom takéhoto typu prijímateľa je samospráva).

Výsledný počet SORO ale v novom programovom období napokon nebude nižší o 21 orgánov. Podľa materiálu, ktorý schválila vláda, sa do eurofondovej štruktúry dostal ešte Úrad vlády, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a nakoniec aj rezort zdravotníctva. Výsledný počet SORO tak bude desať. Ministerstvo kultúry v zozname nie je. Rovnako sa v ňom nenašli ani samosprávne kraje a krajské mestá.

„Cieľom je zefektívniť štruktúru subjektov zodpovedných za implementáciu Operačného programu Slovensko v porovnaní s programovým obdobím 2014 až 2020,“ píše MIRRI v predloženom návrhu.

Ministerstvo argumenty neprijalo

Remišovej ministerstvo tak zmietlo zo stola výhrady samospráv, ktoré vyškrtnutie z implementačnej štruktúry silno kritizovali. V pripomienkovom konaní sa k návrhu MIRRI nazbieralo až 215 pripomienok, pričom najviac ich bolo práve zo samospráv.

Keď ministerstvo materiál predstavilo, kraje pre portál EURACTIV Slovensko spoločne odmietaliprijať argumentáciu, že sú zodpovedné za prieťahy v čerpaní. Návrh vtedy označili za povrchný a tendenčný. S vyradením zo zoznamu SORO preto nesúhlasia.

„Žiadame stiahnutie celého materiálu a vypracovanie dôveryhodného materiálu popisujúceho nedostatky, fakty a vplyv na štátny rozpočet ako aj samotné riešenie nedostatku odborného personálu, ktorým aktuálne disponujú SO pre IROP VÚC,“ napísala v pripomienkovom konaní trnavská župa. „Sprostredkovateľské orgány v regiónoch vedia zjednodušiť žiadateľom prístup k financiám (osobné konzultácie, semináre SO boli súčasťou všetkých fáz implementácie). Centralizáciou Operačného programu (len v BA) príde k obmedzeniu tohto prístupu,“ odkázala trnavská župa.