Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Konferencia Voda je hodnota Ucastnici 2

Voda je hodnota

 

  V konferenčných priestoroch Trnavskej vodárenskej spoločnosti v Piešťanoch sa dňa  7. októbra 2022 uskutočnila odborná medzinárodná konferencia „Voda je hodnota“.

Za prítomnosti odborníkov v oblasti hydrológie, starostiek a starostov konferenciu slávnostne otvoril svojim príhovorom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Trnavskej vodárenskej spoločnosti pán Ing. Vladimír Púčik. Vo svojich úvodných slovách pán predseda predstavil Trnavskú vodárenskú spoločnosť a jej víziu v oblasti hospodárenia s vodou ako cennou komoditou. 

Priority, riešenia a benefity dobrého manažmentu vody priblížil inšpiratívnou prezentáciou hosťom hydrológ Ing. Michal Kravčík, CSc. 

Ing. Mária Behanovská, predsedníčka Vidieckeho parlamentu na Slovensku a Anna Lodinová, projektová manažérka projektu LIFE WILL v spoločnosti  Člověk v tísni, o.p.s., priblížili účastníkom „Medzinárodný projekt ČR/SK v obci Šterusy – vodozádržné a protipovodňové opatrenia“.

Veľmi prínosnou prezentáciou pre účastníkov boli informácie, ktoré zazneli v prednáške Ing. Juraj Mačaja, člena predstavenstva spoločnosti  AGROMAČAJ a.s., v rámci ktorej mali možnosť oboznámiť sa so zámerom využitia vody z čističky odpadovej vody v poľnohospodárstve. 

Martin Červenka, starosta obce Ratkovce, priblížil zúčastneným príležitosti pre zapojenie miest a obcí do konkrétnych riešení s cieľom dobre hospodáriť s vodou ako vzácnou komoditou a zároveň sa pripraviť sa na klimatickú zmenu.

Konferenciu ukončil slávnostný akt podpisu Memoranda o vzájomnej spolupráci pánom Ing. Vladimírom Púčikom, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Trnavskej vodárenskej spoločnosti a pánom JUDr. Marekom Turanským, MBA, riaditeľom klastra regionálneho rozvoja.


Priložené fotografie