Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Vyhlásenie predsedníctva VIPA SK k novozvoleným politickým zástupcom do Národnej rady SR

Vážený pán Igor Matovič,

vážený pán Boris Kollár,

vážený pán Richard Sulík,

vážený pán Andrej Kiska


Vyhlásenie predsedníctva VIPA SK k  novozvoleným  politickým zástupcom  do Národnej rady  SR


Vidiecky parlament na Slovensku rešpektuje a podporuje vôľu ľudí, ktorí si v týchto parlamentných voľbách vybrali na najbližšie roky svojich politických zástupcov v Národnej rade SR. 


Podporujeme a oceňujeme odkazy  o zvyšovaní informovanosti verejnosti, uznávaní vidieckej identity, zvyšovaní príťažlivosti vidieckych oblastí, o lepšie koordinovaných politikách o integračných, participatívnych a partnerských prístupoch k miestnym komunitám. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebná  spolupráca medzi všetkými zúčastnenými stranami. Je veľmi dôležité zvyšovať vitalitu a životaschopnosť miestnych ekonomík. Uznať právo vidieckych ľudí na rovnosť infraštruktúry a prístup ku všetkým základným službám, a aby umožnili vidieckym spoločenstvám rozhodovať sa a prijímať opatrenia na zabezpečenie služieb a infraštruktúry zodpovedajúcich ich potrebám. 


Vyzývame, aby bol zabezpečený účinný prístup pre vidiecke komunity k vzdelávacím službám, ak je to možné decentralizovanými riešeniami, vrátane základných škôl na obecnej úrovni, stredoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých, neformálneho vzdelávania, dobrovoľníctva a odbornej prípravy, ktoré zodpovedajú realite miestneho a vidieckeho života. Tak, aby mladí ľudia mohli  zostať, vrátiť sa alebo sa presťahovať do vidieckych oblastí.  Je potrebné,  aby pôdohospodárstvo  a rozvoj vidieka, ktorému sa dlhodobo venujeme, bolo jedným z kľúčových rezortov vlády, o ktorom sa bude hovoriť a zaslúži si  patričnú pozornosť. Veríme slovám víťaza volieb, že práve atribúty ako odbornosť, skúsenosti z praxe budú rozhodujúcimi faktormi. 


VIPA SK je pripravená na konštruktívnu a odbornú diskusiu so všetkými zainteresovanými stranami pri príprave programového vyhlásenia vlády. Rovnako sme pripravení rokovať s novým vedením ministerstiev.


V Banskej Bystrici, 5.3.2020