Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Vyhlásenie súťaže Vidiecka žena roka - Líderka 2017

Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi  súťaže a pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej, vyhlasujú  16. ročník  súťaže

Vidiecka žena roka  – „Líderka  roka 2017“

Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie „World Women Summit Foundation“ konajú rôzne aktivity, podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych žien a  pokračujú vo svojom neutíchajúcom úsilí o zlepšenie kvality života žien v komunitách po celom svete. Aj preto chceme v rámci osláv Svetového dňa vidieckych žien, t.j. 15. októbra, aspoň touto formou (vyhlásením víťaziek súťaže) odmeniť, morálne oceniť a podporiť vidiecke ženy – líderky a upozorniť na ich výnimočnosť.   

Do súťaže  „Líderka roka 2017“ môže byť nominovaná žena, ktorá svoj  voľný čas venuje aktivitám v rôznych oblastiach verejného života a vo svojej komunite – obci, časti obce, mikroregióne, v zastupiteľstve je  uznávanou osobnosťou – „líderkou“.

Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať ženy všetkých národností a menšín žijúcich na území Slovenska:

žena –  aktivistka: pôsobiaca v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, a i.)

žena –  politička: pôsobiaca v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva)

žena – podnikateľka: svoje podnikateľské aktivity realizuje na vidieku,  sprostredkúva    zamestnanie, vytvára pracovné príležitosti, zviditeľňuje obec a prepája komunitný rozvoj                                     s ekonomickým rozvojom, podniká na vidieku

žena – remeselníčka:  ovláda remeslo a odovzdáva ho mladej generácií

Nominácie  posielajte do 30. septembra   2017 na adresu: OZ VIPA SK , Kapitulská č.13, Banská  Bystrica, e-mailom:  mbehanovska@stonline.sk, 0915 446 538. 


 Ing. Mária Behanovská, predsedníčka VIPA SK

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Liderka_vyhlásenie213 kB [pdf]
  Prihláška222 kB [pdf]