Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Vyhodnotenie výsledkov 3. ročníka súťaže Vandrovalo vajce 2013

O poradí vystavených kraslíc hlasovali návštevníci podľa pridelených čísiel.

Hlasovania sa zúčastnilo 142 návštevníkov.  Po sčítaní všetkých hlasov, ktoré prebehlo za prítomnosti verejnosti, odbornej poradkyne Ľudmily Bátorovej, predsedníčky VIPA SK  Márie  Behanovskej  a riaditeľa Liptovského múzea v Ružomberku Mgr. Martina Krúpu  sú takéto výsledky.

 

 

1.miesto získalo  č. 27 výrobkyňa Oľga Lorantová   Horná Lehota s počtom hlasov - 21 


2.miesto získalo  č. 5  výrobkyňa Mária Dičerová   Močenok    počet hlasov - 15 


3.miesto získalo  č.15 výrobkyňa Ing. Ľudmila Vargončíková   Nová Ves  nad Žitavou počet hlasov - 14

 

4.miesto získalo č. 16 výrobkyňa Ing. Ľudmila Vargončíková Nová Ves nad Žitavou  počet hlasov  10 


5.miesto získali č, 1 výrobkyňa Soňa Košarová Trebišov

                            č. 4 výrobkyňa Anna Halaganová  Snina

                            č.26 výrobkyňa Miroslava Škvareninová Liptovská Teplá s počtom hlasov 8


 6.miesto získali č   2 výrobkyňa Anna Cimbaľáková  Bardejov

                        č.  6 výrobkyňa Mária Dičérová Močenok

                        č. 17 výrobkyňa Ing. Mgr. Jarmila  Lattová  Stekčín  s počtom hlasov  7 


7.miesto získali č.   7 výrobkyňa Mária Krajčová    Žilina

                        č. 12 výrobkyňa Mária Némethová Prievidza

                        č. 18 výrobkyňa Harvanová Mária Snina s počtom hlasov 4


 8.miesto získali č.   3 výrobkyňa Anna Halagová Snina

                        č.10 výrobkyňa Mária Nemethová Prievidza

                        č.11 výrobkyňa  Mária Nemethová Prievidza

                        č.13 Ing. Ľudmila Vargončíková  Nová Ves nad Žitavou

                        č.14 výrobkyňa Ing. Ľudmila Vargončíková Nová Ves nad  Žitavou

                        č.25 výrobkyňa  Únia žien ZO Krišovská Liesková s počtom hlasov 3


 9.miesto získali č. 21 výrobkyňa Únia žien  ZO Krišovská Liesková s počtom hlasov 2 


10.miesto získali č.8 výrobkyňa Mária Krajčová Žilina

                               č.19 výrobkyňa Únia žien ZO Krišovská Liesková

                              č.24 výrobkyňa Únia žien ZO Krišovská Liesková

                              č.20 výrobkyňa Únia žien ZO Krišovská Liesková  s počtom hlasov 1 


11.miesto získali č. 9 výrobkyňa Obecný úrad Chtelnica

                         č.22 výrobkyňa   Únia žien  ZO Krišovská Liesková

                         č.23 výrobkyňa   Únia žien ZO Krišovská Liesková   s počtom hlasov O


V Prievidzi  7.7.2013 

 Bátorová Ľudmila  predsedníčka výboru pre prácu vidieckych žien VIPA SK

 odborná poradkyňa  súťaže   Vandrovalo vajce...,   výrobkyňa kraslíc