Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Screenshot_2020-10-23-11-28-05-307_us.zoom.videomeetings

Vyjadrite sa pri verejnej konzultácii Európskej komisie o dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti

 

Európska komisia začala verejnú konzultáciu o dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti. Na dosiahnutie tejto vízie je potrebné zhodnotiť, aký je život vo vidieckych oblastiach Európy, a zmapovať, čo je kľúčové pre ich prosperitu. Táto verejná konzultácia prispeje k tomuto procesu zhromaždením vnímania a názorov Európanov na celý rad otázok vrátane:

1.   Potreby vidieckych oblastí v súčasnosti

2.   Vďaka čomu sú vidiecke oblasti atraktívne

3.   Príležitosti pre budúcnosť vidieckych oblastí

4.   Správa vo vidieckych oblastiach

Ak vás zaujíma budúcnosť vidieckych oblastí EÚ a ich obyvateľov, zúčastnite sa a podeľte sa o svoj názor do 30. novembra 2020.

Dotazníky sú k dispozícii v niektorých alebo všetkých úradných jazykoch EÚ a svoje odpovede môžete posielať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

link na dotazník:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Long_term_vision_for_rural_areas_2020?surveylanguage=sk