Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20190714_164241

Vynikajúca oslava tradičného vidieka na Kysuciach

Vynikajúca oslava tradičného vidieka sa teraz uskutočnila na 4. ročníku „Chovateľského  dňa“,ktorý sa uskutočnil 14. júla t..r. v krásnom areáli skanzenu vo Vychylovke v severných Kysuciach. Tento „Chovateľský deň“ bol zameraný najmä na  prehliadku tradičných slovenských plemien hospodárskych zvierat. Hlavná odborné podujatie však bol seminár zameraný na zachovanie tradičného salašníctva.  Organizátormi tohto podujatia sú OZ Chováme doma pod vedením Ing. Františka Staňa, Zväz chovateľov oviec a kôz a Kysucké múzeum. Napriek daždivému počasiu na toto podujatie prišlo stovky ľudí z celého Slovenska a získali tam veľké zážitky z tradičného života na vidieku.

Na začiatok podujatia  po otvorení podujatia Ing. Staňom vystúpila známa heligonkárka Vlasta Mudríková, potom nasledovala sv. omša a ďalší kultúrny program s folklórnymi skupinami z Ozveny z Čierneho, zo Svrčinovca a skupina Javorinka z Kolačkova. Pre návštevníkov hlavnou atrakciou boli ukážky slovenských plemien hospodárskych zvierat, prehliadka samotného skanzenu s horskou železničkou a bohaté občerstvenia i predaj remeselníckych výrobkov.

Odborným prínosom tohto podujatia bol však najmä seminár zameraný na zachovanie tradičného salašníctva ako kultúrneho dedičstva horských regiónov. Spoluorganizátorom tohto seminára bol VÚC Žilina , OZ Chováme doma, MAS Terchová a Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Po vzájomnom predstavení sa účastníkov seminára nasledoval vlastný program. Tu už v úvode Ing. Ján Pavlík, PhD., z VÚC ZA zdôraznil prínos salašníctva pre naše regióny a vyzdvihol  prácu  MAS v Terchovej  pri propagácii salašníckej kultúry a aj spoluprácu so susedným regiónom v Poľsku. Potom zas Ing. Karol Herian, CSc., bývalý pracovník VÚM Žilina,  vyzdvihol prínos spracovania ovčieho mlieka na naše ovčie špeciality. Spomenul doterajší vývoj, spoločenský prínos a význam i pre zdravú výživu. Uviedol, že je chvályhodné, že sa už začínajú na Slovensku oživovať aj tradičné zrejúce ovčie syry.  Veľmi zaujímavé prezentácie o našom súčasnom salašníctve mal koordinátor projektu Trasa valašskej kultúry Mgr. Peter Madigár z MAS Terchová a po ňom i Piotr Kohut, bača z Koniakowa, ktorý pracuje aj pre Centrum regionálneho produktu a pastierstva  v Poľsku.

Do problematiky seminára sa aktívne zapojili i vedúci predstavitelia chovu oviec na Slovensku. Z tohoto seminára vzišlo viacero podnetov na oživenie nášho ovčiarstva a na zastavenie znižovania počtu  chovateľov oviec  a aj  znižovania počtu tradičných salašníckych výrob. Účastníci seminára konštatovali,  že bude potrebné vyvinúť  podstatne väčšie úsilie , aby ovčiarstvo u nás neupadalo, ale aby sme  mohli naďalej udržiavať a rozvíjať naše ovčiarske tradície. Zástupca VÚC ZA Ing. Ján Pavlík i Mgr. Peter Madigár   prisľúbili ovčiarom  na Slovensku, že spolu s ďalšími zainteresovanými organizáciami dajú podnety nadriadeným orgánom na postupné riešenie na rozvoj ovčiarstva a na rozvoj aj ovčiarskych tradícií i tradičných ovčích výrobkov na celom Slovensku.

Celkovo možno Chovateľský deň vo Vychylovke hodnotiť veľmi dobre, za čo patrí veľká vďaka všetkým  organizátorom podujatia.  Každý účastník si tam prišiel na svoje a obohatil svoje poznatky aj o naše tradičné plemená zvierat  i o spôsob života na vidieku. Smelo možno  konštatovať, že toto podujatie bolo vynikajúcou oslavou a aj propagáciou tradičného vidieckeho života.

Ing. Karol Herian, CSc., Žilina


Priložené fotografie