Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Výrobcovia potravín sú šokovaní z postupu ministerstva životného prostredia

Výrobcovia potravín sú šokovaní z postupu ministerstva životného prostredia

TASR

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pre výrobcov spotrebného tovaru vrátane potravín a maloobchodníkov, ktorí počas prvej vlny pandémie „bojovali v prvej línii“, pripravuje niekoľkonásobné zvýšenie recyklačných poplatkov, a to bez prechádzajúcej diskusie, riadneho pripomienkového konania, navyše s okamžitou účinnosťou.

Ako ďalej uviedla v stanovisku Potravinárska komora Slovenska (PKS), v júni predstavilo MŽP SR v rámci pripomienkového konania novelu vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v ktorej sa okrem iného navrhuje zmena systému nastavenia štandardov zberu, doplnenie podmienky primeranej donáškovej vzdialenosti a zahrnutie do triedeného zberu aj odpadov u podnikateľských subjektov. Potravinárske spoločnosti vzniesli podľa PKS v rámci pripomienkového konania zásadné pripomienky, pričom doteraz neboli prerokované v rozporovom konaní.

Začiatkom septembra MŽP informovalo zástupcov zamestnávateľských zväzov o príprave zákona, ktorý bude stanovovať minimálne poplatky na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, pričom minimálnu výšku nákladov by mala stanovovať vyhláška ministerstva.

MŽP SR zverejnilo 9. septembra na svojej stránke správu, v ktorej sa okrem iného píše, že predloží na nadchádzajúce zasadnutie parlamentu nový cenník nákladov za separáciu odpadu, pričom zo správy je zrejmé, že pôjde o razantné zvýšenie poplatkov.

Výrobcovia spotrebného tovaru a maloobchodníci sú podľa PKS šokovaní z postupu, ktorého cieľom je bez predchádzajúcej diskusie a v superrýchlom skrátenom konaní významným spôsobom navýšiť náklady. Preto adresovali ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi (OĽANO) list, v ktorom vyjadrujú znepokojenie nad takýmto postupom.

PKS: Zvýšenie poplatkov môže byť likvidačné

Signatári sú pripravení podieľať sa na hľadaní vhodných riešení zefektívnenia triedeného zberu a žiadajú ministra životného prostredia, aby bol vytvorený dostatočný časový priestor na zhodnotenie všetkých dosahov a príslušné právne predpisy boli predložené v rámci riadneho pripomienkového konania.

V čase, keď pokračuje druhá vlna ochorenia COVID-19 a podnikatelia v súvislosti s hospodárskou krízou volajú po znižovaní finančnej záťaže zo strany štátu, s rozčarovaním prijímame informácie o plánovaných zásadných zmenách v systéme triedeného zberu a zvyšovaní recyklačných poplatkov. Zvýšenie recyklačných poplatkov, v niektorých prípadoch až päťnásobne, môže byť pre mnohých slovenských výrobcov likvidačné, a jedinou cestou môže byť premietnutie zvýšených nákladov do cien produktov vrátane potravín, čím sa môže znížiť ich konkurencieschopnosť,“ uvádza v liste v mene zúčastnených organizácií Daniel Poturnay, prezident PKS.

Výrobcovia a maloobchodníci zároveň v liste vyjadrujú obavy v súvislosti s plánovaným posunom zavedenia systému zálohovania jednorázových obalov na nápoje z roku 2023 na rok 2022. V súčasnej dobe stále nie je vybraný správca systému, bez ktorého sú ustanoveniazákona nevykonateľné. Uvedenie jednotného celonárodného systému zálohovania do praxe si vyžaduje viac ako 1 rok vzhľadom na komplexnosť celého procesu. PKS dodala, že z tohto dôvodu je termín spustenia systému zálohovania k 1. januáru 2022 nereálny a riskantný.

Signatármi spoločného listu sú PKS, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská aliancia moderného obchodu, Zväz obchodu SR, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Zväz spracovateľov mäsa, Slovenské združenie pre značkové výrobky a Únia potravinárov Slovenska.