Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
P1070646_0

Vystava na letislu Sliač

„Naše životné prostredie si musíme chrániť...je naše"

Otvorenie medzinárodnej výstavy sa konlo  dňa.  12.04 .2012 o 11.00 hod. V rámci  výstavy sa uskutočnila  v termíne 12.04. 2012  aj medzinárodná konferencia handicapovaných umelcov a organizácii  Výstava bola v  termíne 

od 12.4.2012 - do 4.5. 2012  na letisku Sliač. 

Výstavný priestor :    Galéria umenia handicapovaných umelcov Letisko SliaP

Priložené fotografie