Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Výzva č. 2012/PRV/20 + Výzva č. 2012/PRV/2

Výzva č. 2012/PRV/20

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1. Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 číslo 2012/PRV/20 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem spolu s príslušnými materiálmi. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa prijímajú v termíne od 01.02.2012 do 29.02.2012.

 Výzva č. 2012/PRV/21

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.2. Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 číslo 2012/PRV/21 pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva spolu s príslušnými materiálmi. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa prijímajú v termíne od 01.02.2012 do 29.02.2012.

Upozornenie: Výzva nie je určená pre spracovateľov lesných produktov!