Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
77__027_0_1

Výzva KOMORY MNO ku kríze COVID

 

    Naša spoločnosť v týchto chvíľach čelí humanitárnej, spoločenskej, ekonomickej kríze a súčasne vedome podnecovanej nedôvere a agresivite.

 

V tejto náročnej situácii vnímame  silnú potrebu spoločnosť  spájať nie rozdeľovať.

Byť zodpovednými, odvážnymi, ale aj pokornými, múdrymi a prajnými. Myslieť viac ako inokedy na svojich blízkych, ale aj ľudí, ktorí nám blízki nie sú. V tejto situácii sme sa mali snažiť túto krízu prekonať a neprehlbovať rozdiely medzi nami.

 

A preto by sme chceli vyzvať mimovládne neziskové organizácie,spájajme ľudí, dajme priestor vzájomnej solidarite a dôvere a pomôžme tak znížiť počet pacientov a pacientiek v našich nemocniciach, pomôžme znížiť počet umierajúcich na ochorenie Covid 19, ale aj pacientov s inými diagnózami a pomáhajme aj tým, ktorí z viacerých dôvodov nie sú, alebo nemôžu byť očkovaní.

Jeden z najefektívnejších spôsobov  boja proti šíreniu pandémie je podľa výsledkov vedeckého poznania očkovanie.

Oslovme našich blízkych, rodinných príslušníkov, priateľov, známych, susedov, členov, podporovateľov – vytvorme priestor pre vzájomnú dôveru, slušnú a priateľskú diskusiu bez rozdeľovania spoločnosti.Vyhľadajme odborné argumenty podporné očkovaniu a zdieľajme ich. Požiadajme o to isté aj svojich blízkych. Pokúsme sa takto spoločne zvýšiť počet zaočkovaných dobrovoľne.  A pre tých ktorí zaočkovaní nemôžu byť, priateľské a rešpektujúce prostredie, aby sme ich chránili pred ochorením aj agresivitou.

 

Vyzývame tiež občanov a občianky, obyvateľov Slovenska, aby boli citliví, empatickí, chápaví k svojim blízkym, k susedom, k rodákom, k spoluobčanom. Dôverujme vedeckým poznatkom, lekárom, epidemiológom, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s bojom proti vážnym ochoreniam.

Buďme slobodní, ale aj zodpovední. Naše konanie neovplyvňuje iba nás, nepovyšujme vlastné práva nad práva iných a viac zraniteľných, ako sme my.

Podporujme lekárov, sestry, záchranárov,  zdravotníkov, vedcov,  odborníkov, manažérov v zdravotníctve,  predstaviteľov štátu  a samosprávy, silových zložiek, ... tých ktorí sa o nás dnes starajú a často sú na pokraji fyzických a psychických síl. Dávajú nám šance, nádej na prežitie a plnohodnotný život, vráťme im ju späť svojimi postojmi a zodpovednosťou.

 

Vyzývame politických predstaviteľov a predstaviteľky, aby boli našimi dobrými zástupcami, správcami nás všetkých, našej spoločnosti. Ako prví dostávate všetky dôležité informácie, ako prví by ste mali postupovať jednotne a byť príkladom vzájomného rešpektu a slušnosti. 

Motivujte k nasledovaniu odporúčaní na to vzdelaných a pripravených odborníkov, každý s rôznymi kompetenciami ale jednotne, slušne a bez vzájomného osočovania.

Verejne diskutujte, ale nenapádajte sa. V snahe o prekonanie krízy, potlačte v sebe sebecké motivácie  a chuť pomôcť svojim preferenciám.

Pracujte na odstránení nedôvery, obavy, strachu, beznádeje a prejavov agresivity z obidvoch strán. Pozrite sa do okolitých krajín a použite to, čo je v nich najlepšie (v Českej republike, napríklad, za vážne nežiaduce účinky vakcín odškodňujú už dva roky, aby sa zvýšila dôveryhodnosť  k vakcinácii, znížila obava k následkov z nej), neopakujte to čo zlyhalo. Aj spoločensky patríme medzi tých kde na nachádzame geograficky. Do stredu Európy. Do rozvinutého spoločenstva ľudí).

 

Pomôžme spoločne a vlastným príkladom lekárom, zdravotníčkam, vedcom a odborníčkam, a všetkým, ktorí sa v súčasnosti o nás starajú a ktorým dnes „iba“ ĎAKUJEME.

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie je poradný orgán Vlády SR v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. KOMORA MNO v nej  združuje predstaviteľov najvýznamnejších platforiem mimovládnych neziskových organizácií v SR.