Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
i-600x315-fitMiddle

Výzva na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2021

 

 Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. žiadateľommožnosť predkladania žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2021.

Zverejnenie formulárov k predkladaniu žiadostí doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre rok 2021 vo formáte PDF

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie žiadostí o doplnkovú vnútrošťátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2021 aj vo formáte PDF.

Žiadatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.