Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Výzva na podporu ochrany Bryndze

Mimoriadne zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady Cechu bryndziarov -

 - Výzva na podporu ochrany Bryndze

 Dňa 19. IV. 2011 sa v Považskej Bystrici uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady Cechu bryndziarov za prítomnosti  predstaviteľov Zväzu chovateľov oviec a kôz a Slovenského chovu. Rokovania sa zúčastnili aj masmédia. Jediný bod programu bolo hľadať východisko z nepriaznivých záverov porady MP SR zo dňa 5. IV., kde minister MP SR dal si schváliť zmenu Potravinového kódexu s tým, že Bryndza môže mať aj menej ako 50 %-ný podiel ovčieho syra. Po dôkladnom zhodnotení členov Cechu bryndziarov, ale aj členov a predstaviteľov ZCHOK , predstaviteľov VIPA a ďalších odborníkov sa prišlo k záveru, že takéto závery môžu znamenať klamanie a zavádzanie spotrebiteľov, dovoz lacnej bryndze, ohrozenie ovčiarstva a existencie bryndziarov , stratu pracovných príležitostí na vidieku a aj nepriaznivý dopad na zdravie obyvateľstva. Na základe toho účastníci zasadania  prijali Výzvu na podporu ochrany Bryndze, ktorú rozposlali všetkým nadriadeným orgánom, výskumným ústavom, školám, zväzom a masmédiam. Už teraz uvedená podpora získala nečakane veľký  počet   podporných stanovísk.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Prehlásenie CB35 kB [doc]