Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Výzva o civilizované riešenie konfliktu

    

    Vidiecke hnutia občianskeho sektora v Európe,ELARD aisbl, ktoré zastupuje viac ako 40 krajín a polovicu európskej populácie žijúcej vo vidieckych oblastiach, je hlboko šokované ruskou inváziou na Ukrajinu a ponúka solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny.

 

Aby sme ušetrili civilistov, vyzývame všetkých zúčastnených, aby zvýšili svoje úsilie o civilizované riešenie konfliktu a prímerie.

Viac sa dočítate v deklarácii solidarity pre obyvateľov Ukrajiny:

 http://elard.eu/.../Solidarity-declaration-for-the-people...

#ELARD#ruraldevelopment#LEADER#CLLD#ruralEurope

 

We, the rural civil sector movements in Europe, representing more than 40 countries and half of the European population living in rural areas, have been deeply shocked by the Russian invasion of Ukraine and offer our solidarity with the people of Ukraine.

In order to spare civilians, we call on all involved to enhance their efforts towards a civilized solution of the conflict and cease fire.

Read more in the solidarity declaration for the people of Ukraine:http://elard.eu/.../Solidarity-declaration-for-the-people...

#ELARD#ruraldevelopment#LEADER#CLLD#ruralEurope