Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Výzvy majú za cieľ podporiť projekty MNO

Milí registrovaní účastníci workshopov o financovaní MNO,

ako sme Vám už na našich stretnutiach v KE, BB, BA a ZA avizovali, v máji bude zverejnená séria výziev z operačného programu Efektívna verejná správa, zameraná na mimovládne neziskové organizácie.

Ide o prvé výzvy svojho druhu na Slovensku, v ktorých sú oprávnenými prijímateľmi výlučne MNO.

Výzvy majú za cieľ podporiť projekty MNO zamerané na:

tvorbu lepších verejných politík od národnej až po miestnu úroveň,

tvorbu a rozvoj partnerstiev medzi MNO a verejnou správou,

informovanie a zvyšovanie povedomia o verejných politikách a

zapájanie partnerov a verejnosti do tvorby a napĺňania verejných politík.

Hneď, ako bude výzva zverejnená na stránke systému ITMS, Vás budeme informovať prostredníctvom nášho webu www.minv.sk/?ros .

Pozývame Vás na infosemináre, ktoré k výzve organizujeme:

by sme Vám čo najviac priblížili obsah a podmienky výziev a mohli s Vami diskutovať o Vašich zámeroch a nápadoch, rozhodli sme sa zorganizovať v spolupráci s Riadiacim orgánom pre OP Efektívna verejná správa sériu infoseminárov.

Semináre sa uskutočnia naprieč celým Slovenskom, v nasledujúcich termínoch:

10.05.2017 Trnava, Budova úradu TTSK, Starohájska 10

11.05.2017 Nitra, Agroinštitút Nitra, Akademická ul. 4

15.05.2017 Trenčín, Budova TNSK, K dolnej stanici 20A

17.05.2017 Bratislava, Budova zastúpenia EK na Slovensku, Palisády 29

18.05.2017 Žilina, Budova ZASK, Komenského 48

24.05.2017 Banská Bystrica, Budova MÚ mesta BB, Československej armády 26

25.05.2017 Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5

26.05.2017 Prešov, Budova úradu VÚCPO, Námestie mieru 2

30.05.2017 Bratislava, Budova zastúpenia EK na Slovensku, Palisády 29

Všetky semináre budú v čase od 10:00 do 15:00.

Semináre povedie Danica Hullová z Centra pre vzdelávania neziskových organizácií, ktorá má dlhoročné skúsenosti tak s fondami EÚ, ako aj so vzdelávaním a trénovaním ľudí z mimovládneho sektora.

Program podujatí (PDF, 383 kB).

Na semináre sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto elektronického formulára, najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru.

Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí.

Využite jedinečnú príležitosť, kedy môžete odovzdať svoje skúsenosti a pomôcť nastaviť verejné politiky na Slovensku v prospech ich prijímateľov, občanov Slovenska.

Výška finančnej alokácie na výzvy je dostatočne vysoká na to, aby podporila všetky kvalitné projekty. Buďte jedným z nich!

Tešíme sa na Vás!