Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Workshop s témou Udržanie vidieckych služieb a infraštruktúry,10.4.2017 v Spišských Tomášovciach

Pozvánka

na  workshop s témou   Udržanie vidieckych služieb a infraštruktúry,   ktorý organizujeme v spolupráci s obcou Spišské Tomášovce

Miesto:  Turistická ubytovňa  Spišské  Tomášovce.  

Termín: 10.4.2017  so začiatkom  14:00 hod.

1. Otvorenie  ( Z. Nébusová  )

2. Základné informácie o projekte  Udržanie vidieckych služieb a infraštruktúry, dotazníkový prieskum ( M. Behanovská, A. Tušimová  )

3. Informácia o aktivitách v projekte  Partnerstvo „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“ (   M. Behanovská ) 

4. Vidiecka žena roka  - Líderka 2017 (  M. Strížová  )

5. Diskusia

Sprievodné podujatie –   Výstavka  ručných prác s veľkonočnou tematikou

Ing. Mária Behanovská                                                            

Predsedníčka VIPA SK , 0915 446 538

mbehanovska@stonline.sk