Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
program forum

XI. Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku online 23.10.2020

    Online konferencia – link Vám bude zaslaný po odoslaní registrácie.

    Link  na  prihlásenie : https://forms.gle/Hu1g7W6FD58v1FL88

Program:
9:00 – 9:15 Otvorenie, privítanie, predstavenie sa navzájom

9:15 – 10:30 POLIRURAL – prezentácia výskumného projektu H2020,
formovanie vízie pre atraktívnejší vidiek

10:30 – 12:00 Panelová diskusia: „Vidiek potrebuje podporu – diskutujme spoločne“
s dôrazom na Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP), na stratégiu Z farmy na stôl (Farm to Fork) a na Európsku zelenú dohodu (European Green Deal), moderuje Danica Hullová.
Diskutovať budú zástupcovia z nasledovných inštitúcií: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo životného prostredia, Predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a  životné prostredie ako iniciatívny a kontrolný orgán NR SR, Európska sieť vidieckeho rozvoja (ENRD) v Bruseli, Združenie mladých farmárov na Slovensku ASYF, Ministerstvo investícií, predseda BBSK, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.


12:00 – 12:30 Obed

12:30 – 14:00 Prezentácia príkladov dobrej praxe
Matica ovocná s.r.o.
Sociálne poľnohospodárstvo (OZ Druživa)
Združenie mladých farmárov na Slovensku ASYF
Príklady spolupráce samosprávy a mladých ľudí
Mladiinfo Slovensko - dobrovoľnícke pobyty v zahraničí
Práca s vidieckou mládežou na Islande v rámci projektu #VISIONS x CHANCES 

14:00 – 14:45 Pracovné skupiny
1. Zmeny klímy podnebia v koncepte vidieckych oblastí
2. Rodinné poľnohospodárstvo
3. Vidiecka mládež
4. Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí a miestne iniciatívy

14:45 – 15:00 Návrh výstupov XI. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku

15:00 Záver