Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Začínajú školenia GSAA, Agroinštitút Nitra

Elektronické žiadosti o priame platby cez takzvanú geopriestorovú žiadosť o podporu čakajú v tomto roku všetkých farmárov bez výnimky. Požadujú to európske pravidlá, na základe ktorých už vláda pred pár dňami upravila aj príslušné nariadenia. Tie nadobúdajú platnosť 15. marca.

„Upravujú sa požiadavky na predkladanie grafických príloh a tzv. zoznam poľnohospodárskych pozemkov k žiadosti pre tzv. plošné priame podpory. S cieľom zníženia administratívnej záťaže sa ustanovuje, že žiadatelia budú predkladať predmetné prílohy elektronickou formou v rámci geopriestorovej žiadosti o podporu. Od roku 2018 je každý členský štát povinný zabezpečiť, aby na účel identifikácie všetkých poľnohospodárskych pozemkov v podniku a nepoľnohospodárskej pôdy, bol príjemcovi poskytnutý vopred pripravený formulár a zodpovedajúci grafický materiál prostredníctvom rozhrania založeného na GIS, ktoré umožňuje spracovanie priestorových a alfanumerických údajov nahlásených plôch,“ uviedla hovorkyňa MPRV SR Zuzana Peiger Ačjaková na margo vládou schválenej novely nariadení, ktoré s poskytovaním platieb súvisia.

V súvislosti s elektronickým systémom žiadostí štartujú od 13. marca na Agroinštitúte v Nitre aj odborné školenia. Tie sú bezplatné, uskutočňujú sa v stanovených termínoch dvakrát denne a potrvajú do konca apríla.

„Bezplatné informačné semináre poskytujú pomoc v podobe prezentácie rozhrania a jednotlivých nástrojov geopriestorovej žiadosti o podporu. Sú to teda praktické školenia, kde si žiadatelia vyskúšajú zakresľovanie hraníc užívania a jednotlivé problémy, s ktorými sa môžu stretnúť. Za každý subjekt, ktorý sa prihlási, môžu prísť dve osoby, ktoré majú k dispozícii jeden počítač, teda aj techniku v rámci školení zabezpečuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik,“ uviedla školiteľka Monika Rizeková.