Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
1686577276448 – kópia

Zapojte sa do prieskumu o mládeži v regiónoch


      Často počúvame od mladých ľudí, že ich nikto nepočúva, že sa cítia nevypočutí, že sa neberie ohľad na ich potreby, názor a podobne.

Zapojte sa do prieskumu o mládeži v regiónoch, ktoré sa vyľudňujú, hlavne na strednom a východnom Slovensku, ktoré vytipovali ako regióny s vysokou mierou migrácie. Výsledky prieskumu by mali byť využité na tvorbu príručky o tom, ako udržať  mladých ľudí v regióne. Dotazník je určený mladým ľuďom vo veku 15-29 rokov. Ak by ste ho vedeli šíriť medzi mladých ľudí, na ktorých máte dosah, bolo by to skvelé.

Link na prieskum:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Youth4EURegions  (dá sa vybrať slovenský jazyk)