Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Zbaviť sa bezcenných akcií

Lehota pre prevody na FNM sa predĺžila do konca roka 2013

Zbaviť sa cenných papierov ešte z čias kupónovej privatizácie bude možné dlhšie a jednoduchšie. Dediči už napríklad pre prevod starých akcií na Fond národného majetku nebudú musieť otvárať dedičské konania či zriaďovať si nové majetkové účty. Prevody na fond bude zároveň možné uskutočniť až do konca roka 2013.

Na takom riešení súčasných problémov okolo spoplatnenia evidencie v podstate bezcenných akcií či podielnických listov centrálnym depozitárom sa dohodla v stredu komisia zložená zo zástupcov zainteresovaných strán.

Depozitár, ktorý ako štátny orgán eviduje všetky zaknihované cenné papiere vydané na Slovensku, v roku 2011 zaviedol poplatky pre väčšinu majetkových účtov, ktoré vedie. Faktúry za minulý rok zaslal začiatkom roka vyše 730-tisíc ľuďom. Potom začali ťažkosti s bezplatným prevádzaním cenných papierov majiteľmi na Fond národného majetku, čo je oficiálna možnosť, ako sa poplatku od depozitára vyhnúť a nehodnotných akcií sa zbaviť.

Zjednodušenie pre dedičov

Ak staré cenné papiere neboli súčasťou dedičského konania, dediči ich budú môcť na fond previesť aj bez toho, aby ho opäť otvárali. „Na účely prechodov zaknihovaných cenných papierov (na dedičov) bude možné akceptovať aj právoplatné osvedčenia o dedičstve, v ktorých nie sú explicitne uvedené cenné papiere, ale z ktorých jasne vyplýva okruh dedičov,“ vyplýva zo stredajšej dohody. Podmienkou však je, že sa všetci dediči dohodnú na tom, že prevedú všetky zdedené cenné papiere na fond.

Takýto postup by mal začať v praxi platiť od apríla po tom, čo ho oficiálne odobrí aj ministerstvo spravodlivosti. Depozitár by mal zároveň takzvaný prechod papierov na dedičov zlacniť. Zatiaľ neupresnil o koľko. Podľa sadzobníka depozitára pre rok 2012 je poplatok za prechod cenných papierov 1,65 eura (základný poplatok) plus 0,026 eur za cenný papier.

Pred prevodom zdedených papierov na fond si navyše dediči nebudú musieť od apríla zriaďovať nový majetkový účet u depozitára alebo v niektorej jeho členskej banke, ako to platí v súčasnosti. Aj keď fond zriadenie majetkového účtu dedičom následne preplácal, celý proces sa vylúčením tohto kroku zjednoduší.

Depozitár musí ešte požiadať Národnú banku Slovenska o odobrenie takého postupu.

Poslanci parlamentu na svojom stredajšom rokovaní zároveň nepriamo cez zákon o verejnom obstarávaní novelizovali zákon o veľkej privatizácii. O rok tak predĺžili lehotu, do ktorej môžu ľudia bezplatne prevádzať papiere na fond. Konečným dátumom je tak 31. december 2013.

„Za všetkých občanov, ktorí do roku 2013 prevedú papiere na Fond národného majetku, fond zaplatí poplatky súvisiace s vedením majetkového účtu,“ upresnil štátny tajomník rezortu Vladimír Tvaroška.

Čiže uhradiť faktúru od depozitára za rok 2011 nemusia ľudia, ktorí stihnú všetky cenné papiere na účte previesť na fond do konca budúceho roka. Podľa stredajšej dohody depozitár prisľúbil, že nebude od majiteľov, ktorí stihnú do konca budúceho roka všetky vlastnené papiere previesť na fond, žiadať penále súvisiace s poplatkami.

Viac kontaktov

Centrálny depozitár v spolupráci s Fondom národného majetku tiež prisľúbili, že posilnia sieť kontaktných miest a umožnia, aby občania mohli realizovať prevod cenných papierov aj formou splnomocnenia cez inú právnickú osobu. Poplatky za sprostredkovanie prevodu poverenou firmou ale zatiaľ fond nepreplácal.

V súčasnosti je možné o prevod papierov na fond požiadať cez štyri pracoviská súkromného obchodníka s cennými papiermi RM-S Market a cez 42 vybraných pôšt Po dohode s RM-S má pošta počet pracovísk pre tento účel rozšíriť, zatiaľ ale nie je jasné, dokedy a o koľko.