Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
DSC_1652

Zhodnotenie súťaže o najlepší bačovský syr na Ovčiarskej nedeli 2019 v Pribyline

    Tradičná Ovčiarska nedeľa v Pribylinesa aj v tomto roku konala v prekrásnom prostredí Múzea Liptovskej dediny. Hlavným organizátorom bolo zas Liptovské múzeum v spolupráci s LPPK Liptovský Mikuláš, Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku a OZ Bačova cesta. 

    Celá táto slávnosť sa niesla v spomienke na minulosť „Ako sa valaská kolonizácia zakorenila na Slovensku“. Už pred začiatkom  slávnosti vystúpili s odbornými prednáškami pán  Mgr. Juraj Janto, PhD. s prednáškou  „Historický vývoj spracovania bryndze na Slovensku“ a Ing. Ján Keresteš s prednáškou „Bryndza ako probiotická mliečna potravina“. Po slávnostnom sprievode hostí a účinkujúcich sa rozbehol bohatý kultúrny i tradičný program so súťažami, s predajom tradičných výrobkov i s mnohými zaujímavými aktivitami. Bolo to najmä hodnotenie ovčiarskych psov, oceňovanie  jubilantov do Národopisného múzea v Liptovskom hrádku, ukážka výroby tradičného ovčieho hrudkového syra, ukážka ťahania syrových nití, súťaž vo varení bryndzových halušiek, ukážky spracovania ovčej vlny, tombola a taktiež súťaže kvality tradičných ovčiarskych syrov i žinčice. Počas všetkých týchto aktivít na peknom amfiteátri bol i bohatý kultúrny program s viacerými ľudovými súbormi i vystúpeniami sólistov.

    Pre mnohých spracovateľov ovčieho mlieka na syry bola veľmi zaujímavá tradičná súťaž v kvalite syrov, ktorá v Pribyline sa koná už vyše 20 rokov. Aj v tomto roku boli na súťaž prizvaní malovýrobcovia  ovčích syrov, ktorí priniesli svoje výrobky. V tomto roku žiaľ z dôvodu neistého búrkového počasia prišli iba 6- ti výrobcovia a priniesli spolu 26 rôznych výrobkov. Súťažilo sa v piatich kategóriách a to v Ovčom hrudkovom syre, v Ovčej bryndzi, v Parených ovčích syrov, v Ovčích syrárskych špecialitách a v ovčích kyslomliečnych výrobkoch. Všetky výrobky hodnotila anonymne a nezávisle Odborná komisia a taktiež aj laická verejnosť.

    V tomto roku odborná komisia i verejnosť jednoznačne potvrdila, že kvalita našich ovčích syrov sa stále zlepšuje. Hodnotené syry mali vynikajúcu arómu i chuť. Veľmi milo nás prekvapila vynikajúca kvalita Ovčieho hrudkového syra zo Salaša Lipa Hiadeľ a z Agrovexu Novoť,  vynikajúca Ovčia bryndza bola zas z PD Liptovské Revúce, veľmi kvalitný boli Syrové nite zo Salaš a Lipa Hiadel i PD Liptovské Revúce a Ovčie syrové špeciality zavŕšil vynikajúci 2 ročný  zrejúci Polotvrdý syr z mliekarne Krivá. V kategórii kyslomliečnych výrobkov boli iba žinčice a tam sa najlepšie umiestnili výrobcovia  z PD Liptovské Revúce a   z Agrovexu Novoť.

    Napriek nižšej účasti a búrkovému počasiu možno hodnotiť celú tohoročnú Ovčiarskú nedeľu  v Pribyline veľmi dobre. Návštevníci boli určite spokojní s bohatým programom a i keď trochu zmokli zas uvideli niečo nové a priblížili sa k našej ovčiarskej tradícii a ochutnali i vynikajúce ovčie výrobky. Je veľmi chvályhodné, že múzeum i naši ovčiari robia takéto krásne podujatia a ľudia to majú radi. Za to všetko je treba poďakovať organizátorom najmä z Liptovského  múzea, ktorí neustále zveľaďujú a obohacujú  pamiatky na naše tradície. 

Vyhodnotenie súťaže je priložené pod článkom v pdf súbore.


Ing. Karol Herian, CSc.,  


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
09. 07. 2019  Vyhodnotenie súťaže115 kB [pdf]

Priložené fotografie