Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
cechovicova_ocenenie

Značka kvality

   


     Pribudli ďalšie kvalitné domáce potraviny s označením Značka kvality


Takmer 60 potravinárskym výrobkom bolo počas Agrokomplexu 2022 udelené označenie Značka kvality.

Na 47. ročníku Medzinárodného veľtrhu poľnohospodárstva a potravinárstva Agrokomplex slávnostne odovzdal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan dekréty výrobcom potravín, ktorí splnili pri výrobe týchto produktov predpísané požiadavky. „Cieľom agrorezortu je podporovať práve domácu produkciu potravín s ohľadom na požiadavky bežných spotrebiteľov, ktorí sa oveľa ťažie orientujú v pestrom koši ponúkaných potravín na trhu. Používaním loga národnej značky sa snažíme jednoznačne odlišovať slovenské potraviny od dovážaných, čo uľahčí spotrebiteľom orientáciu pri nakupovaní v obchode. Verím, že takýchto potravín bude na Slovensku aj naďalej pribúdať,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

Značka kvality bola uvedená do užívania v roku 2004, kedy vznikol Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality na podporu spotreby domácej potravinovej produkcie v rozrastajúcom sa konkurenčnom prostredí po vstupe Slovenska do EÚ. Cieľom je zviditeľňovať domáce kvalitné výrobky a posilniť ich konkurencieschopnosť na domácom trhu. Označenie sa udeľuje v dvoch stupňoch – stupeň 1. a stupeň 2., pričom 2. stupeň sa udeľuje výrobkom s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami. Viac informácií: ;https://znackakvality.sk/


zdroj: MPRV SR


Označenie Značka kvality - stupeň 1. bolo udelené aj našej Líderke Gabriele Čechovičovej


Gabriela Čechovičová, Mak z Jarnejmak siaty

Gabriela Čechovičová, Mak z JarnejRučne zbieraný hnedy mak siaty

Gabriela Čechovičová, Mak z JarnejRučne zbierany mak biely

Gabriela Čechovičová, Mak z JarnejRučne zbieraný mak siaty 

Priložené fotografie