Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Zo salaša do mesta

Už aj také krásne ovčiarske podujatia, ako bolo aj spomínaná akcia „Zo salaša do mesta“, má veľký význam nielen pre samotné mesto, ale aj zo širšieho pohľadu. Pomáha to udržiavať naše ovčiarske tradície a rozvoj vidieka, pomáha to  tiež  rozvoju agroturistiky, k  návratu našich tradičných jedál a napokon to prispieva i k nášmu zdraviu. My tu na Slovensku máme predsa krásnu prírodu a nádherné ľudové tradície, ktoré je potrebné lepšie využívať a rozvíjať.  Každý kultúry národ je predsa hrdý na svoje tradície i národné špeciality. Vidíme to napr. u Švajčiarov ako sú pyšní na svoj Ementálsky syr, na Francúzov a na ich Roqueforty,  atď. a my máme tiež svoju vynikajúcu tradičnú Bryndzu a mnohé ďalšie zvlášť ovčiarske syrárske špeciality.  Aj my teda si  musíme  pestovať svoju národnú hrdosť a pripomínať si svoje tradície aj prostredníctvom rôznych  ovčiarskych slávností.

Napriek  spomínaným veľmi úspešným  a užitočným podujatiam, musíme si pripomínať aj širšie súvislosti, ktoré súvisia i s ovčiarstvom. Veď je veľmi zarmucujúce, že Slovensko stratilo za posledné roky svoju potravinovú sebestačnosť, je veľmi smutné, že si nevážime našu pôdu a že máme nevyužité a zanedbané lúky a pasienky. Pritom máme armádu nezamestnaných a nemáme v poľnohospodárstve dostatok pracovníkov. V súčasnosti už sú naši ovčiari nútení zamestnávať ľudí z Ukrajiny i Rumunska a čo je ešte horšie, že napriek dopytu po ovčích výrobkoch nemáme už dostatok vlastného ovčieho mlieka na výrobu  našich slovenských syrárskych špecialít a ovčie mlieko i syr sa tiež dováža i zo zahraničia.

Ešte stále si u nás dostatočne neuvedomujeme, že v blízkej budúcnosti práve potraviny budú hlavnou strategickou surovinou a každý štát by mal preto podstatne viac dbať na zabezpečenie potravinovej sebestačnosti a to by mal byť náš spoločný prvoradý cieľ ! Aj nás určite čaká preto veľa nutných opatrení, aby sme oživili a udržali naše poľnohospodárstvo i potravinárstvo vrátane zdravej výživy. Bude však treba veľa trpezlivosti a postupných krokov nielen  v ovčiarstve, ale aj v celom systéme ochrany pôdy, lepšieho zainteresovania vlastných ľudí, v ochrane svojich tradičných výrobkov, v zabezpečení  odborného školstva, v presadzovaní a propagácii  zdravej výživy.  atď.

K dosiahnutiu  spomínaných  celospoločenských zámerov však určite prispievajú aj rozbehnuté ovčiarske slávnosti ako bol aj jarmok „Zo salaša do mesta“, kde sa propaguje prostredníctvom tradičných jedál z ovčieho mlieka,  návrat k našim tradíciám a k zdravej výžive. Vážme si preto to, čo krásne a dobré na Slovensku máme a pomáhajme i naďalej  rozvíjať naše tradície a tým aj rozvoj vidieka a hlavne prispieť k zdravému a plnohodnotnému spôsobu života  nás všetkých.

Ing. Karol Herian