Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Obrázok1_k_publikácii

Zveľaďujme výrobu Slovenských syrárskych špecialít.


  Priatelia, ak by sa Vám dalo pomôcť a prispieť na dobrú vec, budeme Vám vďační. Z vlastnej skúsenosti vieme, že na Slovensku je veľmi málo literatúry s danou tematikou.

Pripravuje sa nová knižná publikácia Ing. Karola Heriana, CSc.

Zveľaďujme výrobu Slovenských syrárskych špecialít.Výber publikovaných príspevkov.

Podľa vyjadrenia prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr, z recenzného posudku: táto publikácia si zaslúži, aby bola pre budúce generácie nielen svedectvom doby, ale predovšetkým nádejou pre záchranu hodnôt, ktoré vytvorili a zanechali nám naši predkovia v oblasti mliekarstva a výroby syrov na Slovensku.   K týmto ako aj k ďalším námetom dáva táto publikácia nielen odpovede ale aj nádej čo je potrebné do budúcnosti rozvíjať.

 

Ponúkame propagáciu Vašej spoločnosti v knižnej publikácií. Formou charitatívnej reklamy  alebo daru z Vašej strany.

OZ Slovenský vidiecky parlament

Kapitulská 314/13

974 01 Banská Bystrica

IČO: 53024974

Číslo účtu OZ SVP: 1735417004

IBAN: SK82 1111 0000 0017 3541 7004

VS: IČO Vašej organizácie

V prípade záujmu nás kontaktujte do 31.12.2023

Pošleme zmluvu o charitatívnej reklame.

Pošlite podklady k zverejneniu.

Na adresu:  vipa@vipa.sk

0915 446 538

ĎAKUJEME ( aj za šírenie príležitosti)