Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Aktivity VIPA

Prezrite si aktivity VIPA

ukáž aktivity

Nová kniha - výroba syrov

kúpte si knihu

Video VMR

Video z projektu Vidiecka mládež v regióne

ukáž video

Naše projekty

Prezrite si projekty, ktore sme v minulosti realizovali

Ukáž projekty

O nás

Vidiecky parlament Slovenskovznikol v roku 2000 a jeho poslaním je:
  • presadzovať zvyšovanie kvality života na vidieku
  • podporovať vidiecke iniciatívy pri riadení vidieckeho rozvoja.

Pristupujeme k napĺňaniu tohto poslania hlavne podporou integrovaného rozvoja vidieka odbornými advokačnými a informačno-komunikačnými aktivitami formou dialógu vedeného na národnej úrovni na základe identifikácie potrieb vidieka na národnej úrovni.

Viac o nás...
about-image

Spravodajstvo

Pozvanie na konferenciu
Pozvanie na konferenciu


koordinačné stretnutie projektu AGATA
koordinačné stretnutie projektu AGATA


Forum Synergies organizovalo virtuálne networkingové podujatie
Forum Synergies organizovalo virtuálne networkingové podujatie


EÚ plánuje zriadiť mechanizmus pripravenosti a reakcie na potravinovú krízu
EÚ plánuje zriadiť mechanizmus pripravenosti a reakcie na potravinovú krízu


Náš vidiek kultúrne ožíva
Náš vidiek kultúrne ožíva


Vykurovanie domácnosti je v našich zemepisných šírkach nevyhnutný predpoklad na plnohodnotné strávenie času v príbytkoch.
Vykurovanie domácnosti je v našich zemepisných šírkach nevyhnutný predpoklad na plnohodnotné strávenie času v príbytkoch.


MPRV SR diskutovalo v ďalšom kole so zástupcami pôdohospodárov a potravinárov o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike
MPRV SR diskutovalo v ďalšom kole so zástupcami pôdohospodárov a potravinárov o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike


Pozvánka   na seminár „Slovenský vidiek a jeho vízia“
Pozvánka na seminár „Slovenský vidiek a jeho vízia“


Namiesto systematickej podpory sme svedkami verbálnych útokov na mimovládne organizácie
Namiesto systematickej podpory sme svedkami verbálnych útokov na mimovládne organizácie


Roľník už pomoc nečaká
Roľník už pomoc nečaká


Vláda schválila novú architektúru eurofondov.
Vláda schválila novú architektúru eurofondov.


Vidiecka  Európa pri spoločnej diskusii
Vidiecka Európa pri spoločnej diskusii


Newsletter NSRV
Newsletter NSRV


 Medzinárodný  festival Ordo equestris vini Europae
Medzinárodný festival Ordo equestris vini Europae


 Mimoriadne podujatie Európskeho vidieckeho parlamentu (ERP)
Mimoriadne podujatie Európskeho vidieckeho parlamentu (ERP)