Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
 • 0915 446 538
 • vipa@vipa.sk

Aktivity VIPA

Prezrite si aktivity VIPA

ukáž aktivity

Nová kniha - výroba syrov

kúpte si knihu

Video VMR

Video z projektu Vidiecka mládež v regióne

ukáž video

Naše projekty

Prezrite si projekty, ktore sme v minulosti realizovali

Ukáž projekty

O nás

Vidiecky parlament Slovenskovznikol v roku 2000 a jeho poslaním je:
 • presadzovať zvyšovanie kvality života na vidieku
 • podporovať vidiecke iniciatívy pri riadení vidieckeho rozvoja.

Pristupujeme k napĺňaniu tohto poslania hlavne podporou integrovaného rozvoja vidieka odbornými advokačnými a informačno-komunikačnými aktivitami formou dialógu vedeného na národnej úrovni na základe identifikácie potrieb vidieka na národnej úrovni.

Viac o nás...
about-image

Spravodajstvo

Náš vidiek  2 /2021
Náš vidiek 2 /2021


Vidiecky deň v tvrdzi Martinhold
Vidiecky deň v tvrdzi Martinhold"


 Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy
Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy


Stretnutie priateľov mliečnych výrobkov
Stretnutie priateľov mliečnych výrobkov


Newsletter
Newsletter


Vzdelávacia aktivita v projekte #VISIONSxCHANCES
Vzdelávacia aktivita v projekte #VISIONSxCHANCES


Poďte s nami na Island! ... spoznajte ako žije mládež na Islande miestne aktivity na stredných školách
Poďte s nami na Island! ... spoznajte ako žije mládež na Islande miestne aktivity na stredných školách


Stretnutie s partnermi
Stretnutie s partnermi


Vidiecky parlament prijal pozvanie.
Vidiecky parlament prijal pozvanie.


Otvorene o otvorenom vládnutí: Dobrovoľníctvo vo verejnej správe ako cesta záujmu ľudí o spoločnosť.
Otvorene o otvorenom vládnutí: Dobrovoľníctvo vo verejnej správe ako cesta záujmu ľudí o spoločnosť.


Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021
Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021


24.06. v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, Banská Bystrica.
24.06. v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, Banská Bystrica.


Konferencia Magna via 2021 na podporu ekologického cestovného ruchu, vzdelávania a kultúry.
Konferencia Magna via 2021 na podporu ekologického cestovného ruchu, vzdelávania a kultúry.


online workshop k manažmentu kvality ovzdušia, ktorý sa bude konať 22. júna 2021
online workshop k manažmentu kvality ovzdušia, ktorý sa bude konať 22. júna 2021


Vidiecky parlament na Slovensku ponúka knižnú publikáciu Výroba syrov Ing. Karola Heriana, CSc.
Vidiecky parlament na Slovensku ponúka knižnú publikáciu Výroba syrov Ing. Karola Heriana, CSc.

Kniha detailne popisuje nielen technológiu výroby syrov a spôsoby zabezpečenia ich kvality, ale aj prínos syrov pre zdravie a možnosti ich využitia. Táto publikácia je vynikajúcim sprievodcom pre všetkých, ktorí majú zá...