Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
fotka webinar

Druhý webinár, ktorý usporiadalo Forum Synergies a Lotyšské vidiecke fórum, sa uskutočnil v piatok 29. mája, 17:00 - 18:15 a my sme boli pri tom

Webinár sa zaoberal témou ,,Mládež a opustené vidiecke oblasti". Hlavným hosťom bol Jakub Dvorsky (predseda a zakladateľ OZ Lišov Múzeum), ktorý sa podelil o svoj príbeh a skúsenosti k danej téme a umožnil účastníkom workshopu virtuálne vstúpiť do Múzea na Lišove na Slovensku. 

Na úvod webináru Jakub predstavil Lišov Múzeum  a jeho činnosť v regióne formou prezentácie a krátkeho videa.

Pozadie a história Múzea na Lišove,  ktoré bolo založené pred 5 rokmi ako občianske združenie a pôsobí ako inovatívna komunitná organizácia v malej dedine na južnom Slovensku - Lišov, okres Krupina a región Hont. Múzeum v Lišove vypracovalo svoj výskumný a prevádzkový model v rámci 4 pilierov udržateľnosti (environmentálny, kultúrny, sociálny a ekonomický). Lišov múzeum má 3 hlavné časti: prvou je Lišovská izba - tradičný vidiecky kamenný dom z roku 1916, ktorý momentálne slúži ako mále etnografické múzeum. Druhou čaťou je Keltský okrúhle obydlie ktoré bolo postavené v rokoch 2016-217, ako ukážka keltského života v Európe. Poslednou časťou je Galeéria masiek - Medzinárodná zbierka masiek, ktorá vystavuje masky z celého sveta vo vnútri galérie, sa nachádza malý obchod s miestnymi výrobkami. 

Rovnako ako v mnohých vidieckych oblastiach Európy, aj obec Lišov má skúsenosti s vidieckou nezamestnanosťou, zmenami vo vlastníctve a správe pôdy, zmenami v sociálnom zložení spoločnosti a s vyľudňovaním. Múzeum spolupracuje s miestnymi ľuďmi, remeselníkmi a umelcami. Práca múzea sa týka udržateľnosti, čo znamená využívanie miestnych materiálov, miestnych zručností a vytváranie miestnych produktov. Budovy múzea sa obnovujú tradičnými metódami. Múzeum taktiež hosťuje účastníkov cez program Erasmus+ z celej Európy, ktorí zdieľajú jeho étos a môžu si vymeniť zručnosti, osvedčené postupy a vedomosti, aby pomohli spoločne rásť európskym vidieckym oblastiam k udržateľnosti. 

Web: lisovmuzeum.sk 

Po prezentáci Jakub odpovedal na otázky od účastníkov webináru. 
Potom nasledoval workshop ten bol rozdelený na 2 pracovné skupiny po 7 osôb v skupine, moderátormi boli Katrina (Lotýšské vidiecke fórum) a Simone (Fórum Synergies) Moderátori v každej skupine položili dané otázky:  Poznáte podobné príbehy ako má Jakub? O mládeži, ktorá obnovuje opustené vidiecke oblasti? Poznáte nejakú komunitu, kde príchod novej osoby zmenil vývoj miesta? Čo robí mladých ľudí ochotných sa prispôsobiť a bývať v opustených oblastiach? Aká je ich hnacia sila? Po položení týchto otázok sa spustila zaujímavá diskusia. 
V drúhej časti webináru Madara z Lotyšska predstavila tému ďalšieho webináru o ,,inteligentnom plánovaní dedín (,,smart village´´) a plánovanom projekte v jej miestnej komunite. O ktorom sa dočítate na ďalšej strane

Jakub Dvorský 
23.06.2020

Priložené fotografie