Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo_PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra chce pomôcť žiadateľom o priame podpory na rok 2023 zvládnuť všetky novinky, ktoré prináša nové programové obdobie 2023 – 2027.

 

     

Vedeniu agentúry záleží na tom, aby prijímatelia priamych podpôr boli včas a dobre informovaní, preto sme v rámci štruktúr PPA vyčlenili na 14 regionálnych pracoviskách konzultačné hodiny v dňoch utorok a štvrtok od 13.00h do 15.00h.  Na každom regionálnom pracovisku sú vyčlenené a zverejnené dve telefónne čísla – jedno pre zamestnancov zo sekcie priamych podpôr a druhé pre zamestnancov sekcie kontroly na mieste. Rovnako je zverejnená mailová adresa na každé regionálne pracovisko agentúry, ktorá bola zriadená iba pre potreby poskytovania informácie pre žiadateľov.

 

Odporúčame prijímateľom komunikovať prostredníctvom svojich stavovských organizácií (AKS, SPPK, ASIF, Vidiecka platforma atď.), aby nedošlo k zbytočnému duplikovaniu dotazov a zahlteniu telefónnych liniek, čo by v konečnom dôsledku viedlo k znefunkčneniu pôvodného zámeru, ktorým je rýchle poskytnutie informácií čo najväčšiemu počtu prijímateľov. Žiadatelia, ktorí nie sú organizovaní v stavovskej organizácii majú možnosť priameho kontaktu s PPA v uvedených časoch alebo prostredníctvom zverejnených kontaktov.

 

Kontakty na jednotlivé regionálne pracoviská ako aj telefonické čísla a mailové adresy sú k dispozícii na www.apa.sk a sú tiež v prílohe tohto mailu. Okrem kontaktov na webovom sídle agentúry budú priebežne dopĺňané aj najčastejšie otázky žiadateľov spolu s odpoveďami. Všetky tieto aktivity prispejú k potvrdeniu snahy PPA byť dôveryhodným partnerom pre subjekty podnikajúce v rezorte pôdohospodárstva.

 

Veríme, že pripravená konzultačná pomoc bude žiadateľmi prijatá pozitívne a spoločne zvládneme  nové programové obdobie tak, aby čo najviac žiadostí Vašich členov bolo úspešných.

 

Ďakujeme za distribúciu týchto informácií Vašim členom.

 

Zároveň Vás ešte chceme požiadať o zaslanie kontaktnej osoby za Vašu stavovskú organizáciu, s ktorou budú môcť komunikovať naši zamestnanci Dr. Jozef Šebest (jozef.sebest@apa.sk ) a Mgr. Ľubomíra Podperová (lubomira.poperova@apa.sk ). Vaše kontaktné osoby prosíme zaslať na ich mailové adresy do 21. marca 2023.

 

 

Mgr. Vladimíra Pôbišová
hovorkyňa
106 Hovorca generálneho riaditeľa

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12
815 26 Bratislava
Slovenská republika

Tel. +421918612301
vladimira.pobisova@apa.sk
http://www.apa.sk/

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
20. 03. 2023  kampan_2023_info_1_2278 kB [pptx]