Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

TEPA - projekt

Višegradsko-slovensko-švédská iniciatíva pre vzdelávanie európskych animátorov miestnych partnerstiev (1.10.2006–30.9.2008) Projekt TEPA bol navrhnutý medzinárodnou skupinou expertov v rozvoji vidieka, ktorí si uvedomili, že v Európe - najmä v nových členských štátoch - je akútna potreba miestnych animátorov. Miestni animátori sú ľudia, ktorí môžu byť kľúčoví pri vytváraní miestnych partnerstiev, mobilizovaní komunity a využívaní európskej finančnej pomoci. Úloha miestneho animátora je veľmi komplexná a vyžaduje si množstvo zručností v práci s komunitou. Projekt TEPA bol zameraný na tvorbu učebného plánu pre trénerov miestnych animátorov v 5 nových členských štátoch EÚ, a to na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku, Maďarsku (teda v krajinách spoločne označovaných ako "Višegradská štvorka") a v Slovinsku. Realizovaný bol spolu 8 partnermi: Vidieckym parlamentom na Slovensku (VIPA) ako koordinátorom konzorcia; českým Centrom pro komunitní práci (CpKP); poľskými partnermi Fundacja Fundusz Współpracy (FFW), Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) a Fundacja Partnerstwo dla Srodowiska (FPS); maďarskou Helyi Fejlesztések Közép-Európai Információs Hálózata (CELODIN), slovinským Društvo za razvoj slovenskega podeželja (SRDN) a švédskym partnerom Hushållningssällskapens Förbund (HUSH) zodpovedným za evaluáciu projektu. Projekt zahŕňal zostavenie tréningového programu a učebného plánu; a tiež implementáciu dvoch pilotných tréningov pre účastníkov zo všetkých 5 stredoeurópskych partnerských krajín. Kľúčovým prvkom pri tvorbe tréningových materiálov bolo zostavenie manuálu - praktickej príručky pre ľudí, ktorí majú ambíciu stať sa miestnym animátorom vo svojich komunitách a prispieť tým k tvorbe vidieckych partnerstiev. Tréningové materiály sú doplnené vzdelávacím DVD prezentujúcim dobré príklady miestnych partnerstiev v dotknutých 5 krajinách a didaktickými poznámkami pre trénerov. Výsledky projektu a viac informácií nájdete na projektovej webovej adrese www.partnershipanimators.eu.