Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Tlačová správa

Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, Združenie miest a obcí Slovenska, organizácie štátnych a neštátnych lesov Slovenska a organizácie spracovateľov dreva sa obracajú na predsedníčku vlády Slovenskej republiky Ivetu Radičovú so spoločnou iniciatívou „ Podpora rozvoja zamestnanosti v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle na Slovensku“, ktorou chcú upozorniť vládu Slovenskej republiky na dôsledky, ktoré má vysoko nadštandardný rozsah chránených území na Slovensku na sociálny a ekonomický stav slovenského vidieka.

Zmyslom tejto iniciatívy je docieliť, aby vláda Slovenskej republiky začala akceptovať skutočnosť, že ochrana prírody nie je len problém ekologický, ale aj problém sociálny a hospodársky, ktorý sa bytostne dotýka samosprávy, obhospodarovateľov lesov, podnikateľskej sféry a tým aj všetkých obyvateľov vidieckych, sociálne najslabších regiónov Slovenska.

Účastníci tejto iniciatívy zároveň vyzývajú vládu Slovenskej republiky na nadviazanie konštruktívneho dialógu, ktorého cieľom musí byť vytvorenie takej koncepcie ochrany prírody u nás, ktorý bude plne rešpektovať  európsku legislatívu, vlastnícke práva a ekonomický stav našej krajiny.

Na podporu týchto požiadaviek  vlastníci lesov  dňa 10.februára 2011 rozbehli celoslovenskú petičnú akciu s názvom 

„Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú ochranu prírody v Slovenskej republike“, 

ktorej cieľom je získať pre tieto požiadavky širokú podporu slovenského vidieka.

 Vaša podpora  našich požiadaviek – vaša podpora vidieka

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Petícia kon_verzia119 kB [doc]
  Spoločná iniciatíva zamestnávateľov...44 kB [doc]