Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
5Workshop-18-2-2021-Polirural-ucastnici

Tlačová správa Reštart vidieka po dopadoch pandémie COVID-19

   

Tlačová správa | Nitra | 23. Február 2021

Reštart vidieka po dopadoch pandémie COVID-19

V rámci výskumného projektu Horizont 2020 „PoliRural“, zameraného nazatraktívnenie vidieka pre život, prácu a investície,sa výskumné tímy naprieč krajinami EÚ aktuálne venujú dopadom pandémie na vidiek a hľadajú spoločne možnosti jeho reštartu.

Slovenskí partneri (SPU v Nitre, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút š.p. a Mesto Nitra) spracovali anonymný dotazníkový prieskum s cieľom získať čo najširšiu škálu názorov ľudí žijúcich alebo pracujúcich na vidieku, aby bolo možné identifikovať, ktoré aspekty ich života boli najviac postihnuté touto pandémiou.

Dotazník je k dispozícii na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/polirur-covidalebo priamo na stránke vytvorenej v rámci projektu, ktorá obsahuje mnohé priebežné výsledky výskumu: https://atraktivnyvidiek.sk/kategoria/dotazniky. Zámerom je inkluzívnym a participatívnym spôsobom zistiť dopady na vidiek a následne na to sformulovať odporúčania pre jeho udržateľný reštart.

Pandémia pre našu spoločnosť prináša jedinečné výzvy, ale poskytuje aj jedinečné príležitosti a možnosti rozvoja. Je to príležitosť prehodnotiť naše súčasné systémy a nabrať nový smer k trvalej udržateľnosti a budovaniu odolnosti voči budúcim možným otrasom a šokom.

V rámci projektu sa postupne buduje „Vízia pre atraktívnejší vidiek“, v rámci ktorej boli identifikované tri kľúčové oblasti rozvoja: 1. trvalo udržateľný a odolný potravinový systém, 2. diverzifikácia vidieckej ekonomiky a 3. rozvoj občianskej spoločnosti.

Základné informácie o projekte:

Výzva:  H2020-RUR-2018-2020

Projekt: 818496 — PoliRural

Koordinátor: Česká zemědelská univerzita v Prahe

Trvanie: 3 roky

Rozpočet: takmer 6 miliónov EUR


Kontaktná osoba pre média a tlač na SR:

·        prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. | SPU v Nitre

   ·        Email:Zuzana.Palkova@uniag.sk 

 


 Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
22. 02. 2021  Tlačová správa_Reštart vidieka po dopadoch pandémie COVID (1)74 kB [docx]