Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
DSC_48842

Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2020“

Vidiecky parlament na Slovensku s obcou Klátová Nová Ves
   a partnermi vyhlasujú  19. ročník  súťaže


Vidiecka žena roka  – „Líderka  roka 2020“


     Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou  Nadácie „World Women Summit Foundation“  konajú rôzne aktivity, podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych žien a  pokračujú vo svojom neutíchajúcom úsilí o zlepšenie kvality života žien v komunitách po celom svete. Vo väčšine krajín sveta prevládajú početne ženy nad mužmi (55 %), v necelej tretine krajín, najmä v rozvojových, prevládajú muži nad ženami, v ostatných krajinách je ich pomer vyrovnaný. V krajinách Európskej únie na 100 mužov pripadá 104,8 žien, v Slovenskej republike 105,4 žien. Ženy tvoria 51,3 % obyvateľstva Slovenskej republiky.

     Aj preto chceme v rámci osláv Svetového dňa vidieckych žien, t.j. 15. októbra, aspoň touto formou (vyhlásením víťaziek súťaže) odmeniť, morálne oceniť a podporiť vidiecke ženy – líderky a upozorniť na ich výnimočnosť.    


Do súťaže „Líderka roka 2020“ môže byť nominovaná žena, ktoráDo súťaže  „Líderka roka 2020“ môže byť nominovaná žena, ktorásvoj voľný čas venuje aktivitám v rôznych oblastiach verejného života a vo svojej komunite – obci, časti obce, mikroregióne, v zastupiteľstve je  uznávanou osobnosťou – „líderkou“.


Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať ženy všetkých národností a menšín žijúcich na území Slovenska: 

  1. žena –  aktivistka: pôsobiaca v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, a i.)
  2. žena –  politička: pôsobiaca v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva)
  3. žena – podnikateľka: svoje podnikateľské aktivity realizuje na vidieku,  sprostredkúva    zamestnanie, vytvára pracovné príležitosti, zviditeľňuje obec a prepája komunitný rozvoj                                     s ekonomickým rozvojom, podniká na vidieku 
  4. žena – remeselníčka:  ovláda remeslo a odovzdáva ho mladej generácií 

Nominácie  posielajte do 30. septembra 2020na adresu: OZ VIPA SK , Kapitulská č.13, Banská  Bystrica, e-mailom:  mbehanovska@stonline.sk, 0915 446 538.  


PODMIENKY pre NOMINÁCIU

Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať:

žena – aktivistka: pôsobí v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, neformálna skupina)

žena – politička: pôsobí v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva)

žena  - podnikateľka:  podniká na vidieku, zamestnáva ľudí z vidieka

žena – remeselníčka:  tradičné slovenské ľudové remeslo


Nominovaná môže byť žena, ktorá:

svoj voľný čas venuje aktivitám v rôznych oblastiach verejného života vo svojej komunite – obci, časti obce, mikroregióne, VSP, MAS

je  uznávanou osobnosťou – „líderkou“

šíri ľudové remeslo pre súčasné a budúce generácie  

s jej pomocou sa život komunity (obce, regiónu...) mení k lepšiemu 


Ako poznáte líderku:

chce byť užitočná nielen svojej rodine, ale aj svojim spoluobčanom

svoj voľný čas (svoju energiu)  pretvára na veci prospešné okoliu

je inšpiráciou pre svoje okolie a aktivizuje ľudí 

prináša nové veci – postupy – myšlienky

s jej pomocou sa život komunity (obce, regiónu...) mení k lepšiemu

jej aktivita posúva komunitu dopredu

propaguje slovenské ľudové remesloKonferencia, vyhlásene výsledkov súťaže a spoločenský večer bude  15. októbra 2020 v obci  Klátová Nová Ves   / okres Partizánske/


Prijmite pozvanie a prosím rezervujte si tento deň .


Ing. Mária Behanovská, v. r. 

predsedníčka 

VIPA SK 


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
23. 07. 2020  podmienky_nominacie62 kB [docx]
23. 07. 2020  vipa_sk_prihlaska_2020148 kB [pdf]
23. 07. 2020  vipa_sk_prihlaska_202066 kB [docx]