Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
lietadlo2

Panelová diskusia: „Vidiek potrebuje podporu – diskutujme spoločne“ na XI.Fóre VIPA SK

  

   Panelová diskusia:

„Vidiek potrebuje podporu – diskutujme spoločne“ 

s dôrazom na

Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP),

na stratégiu Z farmy na stôl (Farm to Fork)

na Európsku zelenú dohodu (European Green Deal),

z diskusie: 

ARVI  Vladimíra Gudábová : „Je potrebná lepšia koordinácia rozvojových aktivít v území. Regióny by mali byť lepšie pripravené na efektívne čerpanie prostriedkov z externých zdrojov. Na to potrebujeme budovanie administratívnych kapacít a  zvýšenie kvality strategických dokumentov hlavne územných samospráv“

Zuzana  Valocká, Žabokreky: internet je samozrejmosť, zjednodušiť podávanie projektov a reflexia na p. Gudábovú, že projekty by sme chceli čerpať, ale MAS-ky sú závislé na akčných iniciatívnych ľuďoch, ktorí mnohé veci robia dobrovoľnícky. Situácia je zlá až kritická.P. L. Škvareninová : najdôležitejšia je potravinová sebestačnosť, v roku 2020 sme sebestačný iba na 40%: zvýšiť konkurencie schopnosť farmárov voči ostatným. Je predstavených viacero otázok: dopady stratégie sebestačnosti na trh.

Michal  Kravčík : spoločná poľnohospodárska politika, podpora ochrany klímy 71 EUR/ha pre každého farmára, opatrenie je celoplošné, a napriek tomu nie je vidieť výsledky. Motivácie musí byť za zadržiavanie vody na pozemku ale nie za nič nerobenie. Napr. bioklimatický park na Drieňovej. Potreba návratu živín do pôdy. „Nechaj dažďovú vodu vo vidieckej krajine, necháš život, necháš človeka.“

Danica Hullová:  Politika súdržnosti – partnerská dohoda: téma vidieka rezonuje v spoločnosti. P. Remišová avizovala verejnú diskusiu k partnerskej dohode a prebehne medzirezortné pripomienkovanie.  Panelová diskusia otázky:

Viliam  Oberhauser: Aká je šance dostať sa do plánu národnej obnovy. Vidiek musí mať vytvorené podmienky.

Môj súkromný názor: ak sú podmienky v meste a na vidieku rovnaké z hľadiska základných životných potrieb potom by to malo fungovať.

Milan Jurky ďakujem za reakciu. Áno, rôznorodosť  názorov je úplne v poriadku.

Veronika Korčeková:

Rozvoj Vidieka – spätná väzba do roku 2040 – krátky dotazník (registrovaný): Národná sieť pre rozvoj vidieka by mala zastrešovať transfer požiadaviek z EU úrovne do národnej.

A aj vďaka vzájomnému sieťovaniu a spolupráci je možne hľadať  schodné riešenia, to som chcela zdôrazniť v predošlom príspevku

Slubene odkazy na dlhodobu viziu pre vidiek:

Verejne online konzultacie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation

Portal Long Term Rural Vision: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_en

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k "Dlhodobej vízii pre vidiecka oblasti"

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2242&fbclid=IwAR3-oHzUXU4T27VLyNDo-wT0MVRwDcDsT-m3s8mv5tBBc6QPen2fc2Apnb4

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
29. 10. 2020  Forum VIPA_SK_strategia_z_farmy_na _stol1 024 kB [pptx]
29. 10. 2020  Forum_VIPA_SK _Integrovaný manažment krajiny, voda a klimatická zmena4 510 kB [pptx]
29. 10. 2020  Forum_VIPA_SK_MŽP_SR_442 kB [pptx]